Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Stowarzyszenie „Bądźmy razem”

Stowarzyszenie „Bądźmy razem”

Stowarzyszenie Wspierania Społeczności Lokalnej “Bądźmy Razem”

działa przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mławie od 05.05.2009r. Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 07 kwietnia 1989r. Prawa o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 79 z 2001r. Poz. 855 ze zm.), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, z 2003r poz. 873 ze zm.) oraz w oparciu o statut Stowarzyszenia.

 

Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 14 maja 2009r.

 

Członkami Stowarzyszenia są w większości pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie.

 

Cele Stowarzyszenia:

 1. Działalność na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, korzystających z pomocy społecznej, niepełnosprawnych, samotnych oraz społeczności lokalnej.
 2. Umożliwienie szerszego dostępu do różnych form pomocy, możliwości aktywnego uczestnictwa w akcjach społecznych na szczeblu lokalnym oraz krajowym.
 3. Integracja ze środowiskiem lokalnym, wzmacnianie poczucia przydatności społecznej oraz tworzenie warunków do współuczestniczenia różnych grup społecznych w życiu społecznym miejscowości, gminy, powiatu.
 4. Propagowanie i organizacja wolontariatu oraz postaw, działań i inicjatyw sprzyjających poszanowaniu osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, niepełnosprawnych, samotnych.
 5. Wspieranie dobroczynności oraz działań humanitarnych.
 6. Działania w zakresie profilaktyki i zdrowego stylu życia.

 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 • pozyskiwanie środków finansowych oraz rzeczowych od osób prywatnych i instytucji
 • pozyskiwanie żywności poprzez współpracę z organizacjami pozarządowymi, instytucjami oraz lokalnym samorządem, włączanie się w ogólnopolskie kampanie na rzecz w/w zadania
 • organizowanie grup samopomocowych
 • prowadzenie szkoleń
 • organizowanie spotkań i imprez w środowisku lokalnym
 • organizowanie i prowadzenie poradnictwa dla osób i rodzin, świetlic środowiskowych i terapeutycznych
 • pozyskiwanie wolontariuszy do aktywnego udziału w działaniach statutowych Stowarzyszenia
Data dodania: 2021-02-03 09:29:34
Data edycji: 2021-02-22 11:04:07
Ilość wyświetleń: 2537

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy zobacz najnowsze wpisy i bądź na bieżąco!
Więcej informacji

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej