Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Realizacja zadań gminy z zakresu wspierania rodziny

 

Realizacja zadań gminy z zakresu wspierania rodziny

 

 

 1. Sposobu organizacji i realizacji obowiązku wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, w związku z wystąpieniem stanu epidemii, w następujących kwestiach:
 2. a) pracy z rodziną prowadzonej przez asystenta rodziny;

            W okresie występowania epidemii  w zależności od istniejących  obostrzeń  asystenci     rodziny:

 • pracowali w formie zdalnej i nie odwiedzali rodzin
 • pracowali hybrydowo odwiedzali rodziny rzadziej w wyjątkowych sytuacjach
 • okresami kontakty z rodzinami odbywały się tylko telefonicznie
 • stosowali środki ochrony osobistej
 • przed wejściem do rodziny uzyskiwali telefonicznie informację od rodziny o stanie zdrowia członków rodziny
 • korzystali z dostępnych list osób znajdujących się na kwarantannie
 • starali się w miarę możliwości spotykać się z rodzinami na świeżym powietrzu

 

 

 1. b) udzielania pomocy rodzinie i prowadzenia konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;

W okresie występowania pandemii w zależności od obowiązujących obostrzeń asystenci  rodziny :

- udzielali konsultacje wychowawcze telefonicznie

- przekazywali materiały do pedagogizacji w formie papierowej

- podawali linki do wartościowych materiałów dydaktycznych z Internetu

- podczas wizyt w rodzinach skupiali się na najważniejszych sprawach

- zwiększali  działania  zaradcze  czyli kontrolowanie sytuacji dzieci

- informowali , jak dbać o higienę i zdrowie , jak zapobiegać zakażeniu koronawirusem

- omawiali korzyści z przebywania w domu, zasad wychodzenia z domu obowiązującego w danym czasie, zmian w tym zakresie

- przekazywali informacje dotyczące prawidłowych nawyków żywieniowych oraz wzmacniali  ich wdrażanie przez dziecko

 

 

 1. c) działania placówek wsparcia dziennego i rodzin wspierających;

            Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie nie prowadzi placówek wsparcia dziennego

 

 1. d) współpracy z podmiotami działającymi na rzecz dziecka i rodziny.

W okresie występowania pandemii w zależności od obowiązujących obostrzeń asystenci rodziny :

- prowadzili  rozmowy telefoniczne

- organizowane były Zespoły ds. asysty  rodzinnej odbywały się w formie zdalnej przez komunikatory

- asystenci rodziny brali udział w posiedzeniach zespołu ds. okresowej oceny sytuacji dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w formie zdalnej przez komunikatory

 

 1. Metod i działań wypracowanych przez Ośrodek w postępowaniu z trudnymi przypadkami, w tym:
 2. a) w sytuacjach odmowy pracy rodziny z asystentem;
  • pokazanie korzyści dla rodziny z pracy z asystentem – zobrazowanie sylwetki asystenta rodziny
  • omówienie powodów odmowy przez rodzinę współpracy z asystentem 
  • pozwolenie na zadawanie pytań rodzinie, które mogłyby rozwiać wątpliwości rodziny co do podjęcia współpracy z asystentem
  • w przypadku kategorycznej odmowy współpracy rodziny z asystentem , a w ocenie pracowników przekonanie o zasadności , że taka współpraca powinna być, kierując się dobrem dzieci informacja o rodzinie zostaje przekazana do Sądu.
  • rozdawanie ulotek o pracy asystenta rodziny (możliwość przeanalizowania podjęcia współpracy z asystentem rodziny )

 

 1. b) gdy praca z rodziną nie przynosi oczekiwanych efektów.
 • powołanie zespołu ds. asysty rodzinnej analiza sytuacji rodziny wraz z innymi podmiotami pracującymi  na rzecz rodziny
 • ewaluacja pracy asystenta rodziny dot. spotkań , relacji asystent – rodzina, zmian zachodzących w rodzinie , efektywności działań asystenta rodziny, efektywności działań instytucji pracujących na rzecz  rodziny

 

 

 1. Sposobu realizacji przez Ośrodek obowiązku, określonego w ustawie o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, w szczególności czy w Ośrodku formalnie wprowadzono zasady postępowania w przypadku:
 2. a) realizowania przez asystenta rodziny zadania określonego w art. 15 ust. 1 pkt 13a ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

Zostały wprowadzone etapy realizacji zadania w związku z  art.15 ust 1 pkt 13a ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

 

 1. b) umożliwienia korzystania z koordynacji – art. 8 ust. 3 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (opracowanie katalogu możliwego do uzyskania wsparcia, pisemne upoważnienie do występowania przez asystenta w imieniu osób);

Został opracowany katalog wsparcia możliwego do uzyskania przez rodzinę informujący z jakich uprawnień i gdzie może  skorzystać rodzina .Stanowi otwartą formę celem uzupełnienia w praktycznej współpracy z rodziną.

Do chwili obecnej asystent rodziny nie posiada uprawnienia  nadanego mu przez rodzinę celem reprezentowania jej w urzędach.

 

 1. c) informowania o możliwości skorzystania z koordynacji wsparcia asystenta rodziny osób zgłaszających się z wnioskiem o uzyskanie jednorazowego świadczenia, o którym mowa w art. 10 ustawy „Za życiem”, a także uzyskiwania potwierdzenia zaproponowanego wsparcia lub jego odmowy.

Na etapie składania wniosku o świadczenie z ustawy „Za życiem” przekazywana jest rodzinie pisemna informacja o możliwości skorzystania ze wsparcia  asystenta rodziny z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie

 

Na stronie  internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w zakładce asystenci rodziny i świadczenia rodzinne  jest zamieszczony Informator za Życiem, Etapy   realizacji zadania określonego w art. 15 ust1 pkt 13 a ustawy z dnia 09 czerwca  2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, Katalog wsparcia rodziny.

 

 

Data dodania: 2021-07-06 14:59:24
Data edycji: 2021-07-06 14:59:39
Ilość wyświetleń: 974

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy zobacz najnowsze wpisy i bądź na bieżąco!
Więcej informacji

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej