Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Pomoc osobom bezdomnym

Zapewnienie schronienia

 

Udzielenie schronienia następuje przez przyznanie tymczasowego schronienia w noclegowni, schronisku dla osób bezdomnych albo schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.

Schronisko dla osób bezdomnych zapewnia osobom bezdomnym, które podpisały kontrakt socjalny, całodobowe, tymczasowe schronienie oraz usługi ukierunkowane na wzmacnianie aktywności społecznej, wyjście z bezdomności i uzyskanie samodzielności życiowej.

Schronisko dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi zapewnia osobom bezdomnym, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, ale nie wymagają usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki, zakład opiekuńczo-leczniczy lub zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy, tymczasowe schronienie wraz z usługami opiekuńczymi oraz usługami ukierunkowanymi na wzmacnianie aktywności społecznej, w miarę możliwości wyjście z bezdomności i uzyskanie samodzielności życiowej.

 

Osoby bezdomne ponoszą opłatę za pobyt w schroniskach zgodnie z Uchwałą NR XII/163/2019 Rady Miasta Mława z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych i w schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.

 

Osoby bezdomne z terenu Miasta Mława mogą znaleźć schronienie w Schronisku dla Osób Bezdomnych w Miączynie Dużym 26, 06-550 Szreńsk, prowadzonym przez Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu „MAR-KOT” ul. Kopernika 2, 05-850 Ożarów Mazowiecki zgodnie z podpisaną umową na 2021r. oraz na podstawie decyzji kierującej wydanej przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie lub osobę upoważnioną. Przyjęcia dokonywane są przez całą dobę, w sprawie przyjęć należy kontaktować się pod numerem tel.: 23 654 35 60 od pn. do pt. w godz. 800-1600 lub pod numerem tel. 512-578-058 lub nr 518 659 177 i 513 716 095.

Data dodania: 2021-02-03 09:28:43
Data edycji: 2021-03-11 14:57:00
Ilość wyświetleń: 2876

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy zobacz najnowsze wpisy i bądź na bieżąco!
Więcej informacji

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej