Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Opieka wytchnieniowa edycja 2022

Opieka wytchnieniowa edycja 2022

                                                            DOFINANSOWANIE W RAMACH FUNDUSZU CELOWEGO

                                                                                  FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY

                                                         PROGRAM „OPIEKA WYTCHNIENIOWA” – edycja 2022r.

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie przystąpił do Resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka Wytchnieniowa” edycja 2022r. realizowanego ze środków państwowego funduszu celowego
tj. z Funduszu Solidarnościowego. Od 01 kwietnia 2022r.  będzie świadczył usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego,
w miejscu zamieszkania uczestnika Programu.

 

CAŁKOWITY KOSZT REALIZACJI ZADANIA WYNOSI: 117 504,00 ZŁ

 

WARTOŚĆ FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO WYNOSI: 117 504,00 ZŁ

 

Głównym celem Programu jest czasowe odciążenie od codziennych obowiązków opiekuńczych członków rodzin i opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami dorosłymi posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.

 

Usługi opieki wytchnieniowej w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej mogą świadczyć:

  • osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystenta osoby niepełnosprawnej/pielęgniarka lub innym, zapewniającym prawidłową realizację usług opieki wytchnieniowej zgodnie z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych,
  • osoby posiadające, co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy/opieki osobom niepełnosprawnym.

 

Gmina umożliwi osobie niepełnosprawnej lub członkom rodziny/opiekunom sprawującym bezpośrednią opiekę nad dziećmi
z orzeczeniem niepełnosprawności lub nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności samodzielny wybór osoby świadczącej usługi opieki wytchnieniowej.

Ze środków Programu nie może być finansowana opieka świadczona przez członków rodziny, opiekunów prawnych lub osoby zamieszkujące z uczestnikiem Programu. Na potrzeby realizacji Programu, za członków rodziny należy uznać rodziców i dzieci, rodzeństwo, wnuki, dziadków, teściów, macochę, ojczyma oraz inne osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym
z uczestnikiem Programu.

 

W godzinach realizacji usługi opieki wytchnieniowej nie mogą być świadczone inne formy pomocy usługowej, w tym: usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.), usługi finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego lub z innych źródeł.

 

W ramach pobytu dziennego, rocznie na jednego uczestnika programu przypada limit 240 godzin usług opieki wytchnieniowej finansowanej ze środków Funduszu Solidarnościowego.

 

Usługi opiekuna świadczone w formie nieprzerwanego pobytu dziennego dla jednej osoby niepełnosprawnej mogą być realizowane maksymalnie przez 12 godziny na dobę, w godzinach 6.00 - 22.00, z zachowaniem w/w limitów.

 

Uczestnik Programu nie ponosi odpłatności za usługi przyznane w ramach Programu.

 

Realizacja Programu została zaplanowana od 01 kwietnia 2022r. do 31 grudnia 2022r..

 

Efekty Programu:

 

Program „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2022r. zapewni wsparcie członkom rodzin lub opiekunom osób niepełnosprawnych w ich codziennych obowiązkach. Pozwoli im wygospodarować czas niezbędny na odpoczynek i regenerację, wizytę u lekarza czy załatwienie spraw urzędowych. Usługi opieki wytchnieniowej pozwolą zapewnić czasową opiekę osobom niepełnosprawnym w sytuacji, gdy opiekunowie nie będą w stanie, z różnych powodów (np. z powodu choroby) wykonywać swoich obowiązków.

 

Wszystko co musisz wiedzieć o Programie "Opieka Wytchnieniowa" - edycja 2022 znajdziesz pod adresem: https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1299,program-opieka-wytchnieniowa-edycja-2022

Data dodania: 2022-02-23 13:40:31
Data edycji: 2022-04-14 12:34:32
Ilość wyświetleń: 3545

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy zobacz najnowsze wpisy i bądź na bieżąco!
Więcej informacji

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej