Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Opieka wytchnieniowa edycja 2021

Opieka wytchnieniowa edycja 2021

DOFINANSOWANO W RAMACH PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO

 

FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY

 

PROGRAM "OPIEKA WYTCHNIENIOWA"- EDYCJA 2021

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie w dniu 11.05.2021 r. przystąpił do Resortowego Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej "Opieka Wytchnieniowa - edycja 2021" realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego, którego celem jest wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych. Na działania w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie otrzymał dofinansowanie w wysokości 29 376.00 zł.

 

CAŁKOWITY KOSZT REALIZACJI ZADANIA WYNOSI 29 376.00 zł.

 

WARTOŚĆ FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO WYNOSI 29 376.00 zł.

 

Realizowane w ramach Programu zadanie będzie finansowane ze środków państwowego funduszu celowego, tj. z Funduszu Solidarnościowego.

 

Program „Opieka wytchnieniowa” przeznaczony jest dla członków rodzin  lub opiekunów sprawujących bezpośrednio opiekę nad:

  • dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  • osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi.

 

 „Opieka wytchnieniowa” jest sprawowana w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

 

W celu rzetelnej kwalifikacji uczestników Programu został wprowadzony pomiar ograniczeń w codziennym funkcjonowaniu oraz zakresu niezbędnego wsparcia. Ocena dokonywana jest na podstawie danych zawartych w Karcie pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – Skali FIM. Jeśli wynik takiego badania wyniesie od 18 do 75 punktów wówczas usługa opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności powinna trafić właśnie do członka rodziny lub opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad osobą niepełnosprawną. Karta pomiaru niezależności wg zmodyfikowanych kryteriów oceny nie jest dokumentem obowiązkowym, jednak w przypadku dużej liczby zgłoszeń uczestnicy Programu posiadający tę Kartę będą mieć zapewniony dostęp do usługi opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności.

 

Celem Programu jest:

  • czasowe odciążenie członków rodziny lub opiekunów osób niepełnosprawnych od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację,
  • wzmocnienie osobistego potencjału oraz ograniczenie wpływu obciążeń psychofizycznych związanych ze sprawowaniem opieki poprzez wsparcie psychologiczne i terapeutyczne

 

  Usługi opieki wytchnieniowej mogą świadczyć osoby:

  • posiadajace dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej, pielęgniarka lub inna zapewniająca realizację usługi opieki wytchnieniowej w zakresie adekwatnym do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej,
  • z przynajmniej średnim wykształceniem posiadające, co najmniej roczne udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy bądź opieki osobom niepełnosprawnym

 

Uczestnik Programu za usługi opiekuna wytchnieniowego nie ponosi odpłatności.

 

W godzinach realizacji usługi opieki wytchnieniowej nie mogą być świadczone inne formy pomocy usługowej, w tym: usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
(Dz.U. z 2020 r. poz. 1876), usługi finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego lub z innych źródeł.

 

Przewidywane efekty Programu:

 

Poprzez realizację usługi opieki wytchnieniowej co najmniej 6 rodzin sprawujących  bezpośrednią opiekę nad dzieckiem
z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobą legitymującą się znacznym stopniem niepełnosprawności otrzyma pomoc
w wykonywaniu codziennych obowiązków ze strony osoby posiadającej odpowiednie kompetencje lub doświadczenie w opiece nad osobami niepełnosprawnymi. Dzięki tej pomocy opiekunowie osób niepełnosprawnych będą dysponować wolnym czasem, który pozwoli im odpocząć, zregenerować organizm, zadbać o własne zdrowie psychiczne i fizyczne. Ponadto Program zapewni opiekunom czas, w którym będą mogli udać się do lekarza, skorzytać ze specjalistycznych zabiegów leczniczych bądź załatwić sprawy urzędowe.

 

Wszystko co musisz wiedzieć o programie "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2021 znajdziesz TUTAJ

 

Data dodania: 2022-02-16 09:46:24
Data edycji: 2022-02-16 09:49:40
Ilość wyświetleń: 1031

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy zobacz najnowsze wpisy i bądź na bieżąco!
Więcej informacji

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej