Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Opieka wytchnieniowa

Opieka wytchnieniowa

 

 

OGŁOSZENIE

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie

    przystąpił do realizacji Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” - edycja 2021        

i „Opieka Wytchnieniowa” - edycja 2021

 

które finansowane są ze środków Funduszu Solidarnościowego

 

osoby zainteresowane, które chciałyby  skorzystać z programów bądź świadczyć usługi  asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej lub opiekuna wytchnieniowego proszone są o kontakt z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Mławie pod nr tel.  23  654 – 35 – 60   do dnia 28.05.2021r.

 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie w dniu 11.05.2021 r. przystąpił do Resortowego Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej "Opieka Wytchnieniowa - edycja 2021" realizowanego w ramach środków Funduszu Solidarnościowego, którego celem jest wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych. Na działania w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie otrzymał dofinansowanie w wysokości 29 376.00 zł.

 

Program „Opieka wytchnieniowa” przeznaczony jest dla członków rodzin  lub opiekunów sprawujących bezpośrednio opiekę nad:

  • dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  • osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi.

 

 „Opieka wytchnieniowa” jest sprawowana w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

 

W celu rzetelnej kwalifikacji uczestników Programu został wprowadzony pomiar ograniczeń w codziennym funkcjonowaniu oraz zakresu niezbędnego wsparcia. Ocena dokonywana jest na podstawie danych zawartych w Karcie pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – Skali FIM. Jeśli wynik takiego badania wyniesie od 18 do 75 punktów wówczas usługa opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności powinna trafić właśnie do członka rodziny lub opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad osobą niepełnosprawną. Karta pomiaru niezależności wg zmodyfikowanych kryteriów oceny nie jest dokumentem obowiązkowym, jednak w przypadku dużej liczby zgłoszeń uczestnicy Programu posiadający tę Kartę będą mieć zapewniony dostęp do usługi opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności.

 

Celem Programu jest:

  • czasowe odciążenie członków rodziny lub opiekunów osób niepełnosprawnych od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację,
  • wzmocnienie osobistego potencjału oraz ograniczenie wpływu obciążeń psychofizycznych związanych ze sprawowaniem opieki poprzez wsparcie psychologiczne i terapeutyczne

 

  Usługi opieki wytchnieniowej mogą świadczyć osoby:

  • posiadajace dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej, pielęgniarka lub inna zapewniająca realizację usługi opieki wytchnieniowej w zakresie adekwatnym do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej,
  • z przynajmniej średnim wykształceniem posiadające, co najmniej roczne udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy bądź opieki osobom niepełnosprawnym

 

 Uczestnik Programu za usługi  opiekuna wytchnieniowego  nie ponosi odpłatności.

 

Wszystko co musisz wiedzieć o programie "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2021 znajdziesz TUTAJ

 

Data dodania: 2021-03-18 13:54:16
Data edycji: 2021-06-11 08:37:35
Ilość wyświetleń: 523

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy zobacz najnowsze wpisy i bądź na bieżąco!
Więcej informacji

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej