Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Karta Dużej Rodziny

KARTA DUŻEJ RODZINY

 

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek i bonifikat dla rodzin wielodzietnych, przysługuje niezależnie od dochodu rodzinom z przynajmniej trójką dzieci. Jej posiadacze będą mieli możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju. Zniżki mogą oferować nie tylko instytucje publiczne, ale również przedsiębiorcy prywatni. Warunkiem udziału w ogólnopolskim programie jest zapewnienie zniżek lub dodatkowych uprawnień dla rodzin posiadających Kartę Dużej Rodziny.

 

Firmy chcące zostać partnerem programu znajdą informację na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, gdzie można pobrać e-deklarację.

 

 Prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje wszystkim rodzicom oraz małżonkom rodziców, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci ( dotyczy to także rodziców, których dzieci są już dorosłe i usamodzielnione).

 

Prawo do Karty Dużej Rodziny przysługuje także dzieciom:

  • w wieku do 18. roku życia,
  • w wieku do 25. roku życia – w przypadku dzieci uczących się w szkole lub szkole wyższej,
  • dzieci z niepełnosprawnością – na czas obowiązywania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

 

Warunkiem ubiegania się o kartę jest złożenie wniosku w formie papierowej lub elektronicznej za pośrednictwem portalu Emp@tia. We wniosku należy podać dane wszystkich członków rodziny i zaznaczyć formę nośnika karty (tradycyjna lub elektroniczna), zaznaczając obie formy jednocześnie wnioskodawca nie ponosi kosztów domówienia drugiej formy KDR.

 

W przypadku zagubienia karty należy złożyć nowy wniosek i wyrobić duplikat, który jest już odpłatny.

 

Na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej znajduje się pełna lista zniżek i ulg na terenie całego kraju oferowanych przez firmy będące partnerami programu (zakładka wyszukiwanie partnerów KDR).

Data dodania: 2021-02-03 09:28:51
Data edycji: 2021-02-23 13:58:03
Ilość wyświetleń: 207

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej