Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Dodatek energetyczny

DODATEK ENERGETYCZNY

 

Dodatek energetyczny przysługuje odbiorcy wrażliwemu o którym mowa w ustawie z dnia 26 lipca 2013 o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 716).

Odbiorca wrażliwy energii elektrycznej to osoba:

  • której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z  2019 r. poz. 2133 ze zm. );
  • która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczenia energii elektrycznej.

 

Wysokość zryczałtowana dodatku energetycznego

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16 kwietnia 2021 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 maja 2021 r. do dnia 30 kwietnia 2022 r. (M. P. z 2021 r. poz. 393) wysokość dodatku energetycznego wynosi:

  1. a) dla gospodarstwa prowadzonego przez osobę samotną – 12,09 zł/miesiąc;
  2. b) dla gospodarstwa składającego się z 2 do 4 osób – 16,79 zł/miesiąc;
  3. c) dla gospodarstwa składającego się z co najmniej 5 osób wynosi – 20,15 zł/miesiąc.

 

Dodatek energetyczny przyznaje :

Wójt, burmistrz lub prezydent miasta, w drodze decyzji, na wniosek odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej. Dodatek energetyczny wypłaca się odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej do dnia 10 każdego miesiąca z góry z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym dodatek energetyczny wypłaca się do dnia 30 stycznia danego roku.

 

Warunki uzyskania dodatku energetycznego:

1) złożenie stosownego wniosku  o przyznanie dodatku energetycznego

2) posiadanie  aktualnej decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego

3) posiadanie umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym oraz zamieszkiwanie w miejscu dostarczenia energii elektrycznej. Stroną tej umowy musi być osoba, na którą jest wydana decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego.

 

Dokumenty do pobrania:

Wniosek o wypłatę dodatku energetycznego – załącznik 1

klauzula informacyjna RODO – załącznik nr 2

Data dodania: 2021-02-03 09:27:39
Data edycji: 2021-05-10 11:54:11
Ilość wyświetleń: 2446

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy zobacz najnowsze wpisy i bądź na bieżąco!
Więcej informacji

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej