Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja Dostępności
Deklaracja Dostępności
Reset
Reset

Deklaracja Dostępności

Deklaracja dostępności w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mławie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie.

Data publikacji i aktualizacji strony internetowej

Data publikacji strony internetowej: 15.01.2021

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 15.01.2021

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 1. materiały opublikowane zostały na stronie internetowej przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej, pochodzą z różnych źródeł ,co może się zdarzyć, że nie wszystkie pliki będą w pełni dostępne, np. może w nich brakować nagłówków lub opisów alternatywnych do tabel i grafik,
  2. opublikowane filmy nie posiadają napisów tekstowych,
  3. mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu: cel linku nie jest odpowiednio określony, opublikowany załącznik może nie posiadać informacji na temat wielkości pliku czy formatu, pewne grafiki nie zawierają tekstów alternatywnych.

Treści niedostępne

Multimedia wizualne zamieszczone na stronie MOPS w Mławie nie zawierają napisów oddających zawartość dźwiękową prezentowanego materiału.

Strona internetowa MOPS w Mławie posiada następujące ułatwienia/udogodnienia dla osób ze specjalnymi potrzebami:

 •  na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 10.12.2020

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt pod adresem sekretariat@mops-mlawa.pl. Kontaktować można się również dzwoniąc na numer telefonu 23/654 35 60. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo:

 •  zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 •  zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 •  wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 •  dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 •  wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 •  wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący:

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie

Adres: ul. Narutowicza 6, 06-500 Mława

E-mail: sekretariat@mops-mlawa.pl

Telefon: 23  654 35 60

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna

Budynek MOPS: ul. Narutowicza 6

 1. W odległości ok. 220 metrów od wejścia głównego do budynku znajduje się przystanek MKM. Autobusy MKM są pojazdami niskopodłogowymi
 2. Dostępność wejścia
  Do budynku prowadzą dwa wejścia, główne od frontu budynku oraz wejście boczne od strony południowej. Od frontu budynku można dostać się schodami bądź podjazdem dla niepełnosprawnych zabezpieczonym barierką. Od ogrodu, przy wejściu istnieje możliwość dostawienia podestu do wjazdu wózkiem dla osób niepełnosprawnych. Szerokość obydwu drzwi wejściowych pozwala na wjazd wózkiem inwalidzkim.
 3. Dostępność parkingu
  Ogólnodostępny parking wzdłuż ul. Plac 1 Maja, z wyznaczonym miejscem parkingowym przeznaczonym dla osób niepełnosprawnych, kilka metrów od wejścia do budynku. Bezpośrednio przy miejscu parkingowym dla osób niepełnosprawnych znajduje się wjazd na chodnik z obniżonym krawężnikiem
 4. Dostępność toalet
  Toaleta dla interesantów znajduje się na parterze budynku. Toaleta nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych.
 5. Utrudnienia

Brak windy.

 1. Pomoc w pokonywaniu większych barier w danym budynku
  W przypadku niemożności dotarcia interesanta do właściwego działu MOPS istnieje możliwość zejścia pracownika merytorycznego na parter i obsługi interesanta w dogodny dla niego sposób na parterze budynku.

Plac zabaw MOPS: ul. Narutowicza 6

 1. Dostępność

Bezpośrednio przy placu zabaw znajduje się wjazd na chodnik z obniżonym krawężnikiem

 1. Utrudnienia.
  Poruszanie się wózkiem inwalidzkim na terenie placu zabaw jest utrudnione, z powodu nawierzchni placu wysypanej żwirem.

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mławie nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Data dodania: 2021-01-24 15:29:42
Data edycji: 2021-02-12 08:50:05
Ilość wyświetleń: 3273

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy zobacz najnowsze wpisy i bądź na bieżąco!
Więcej informacji

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej