Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej edycja 2021

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej edycja 2021

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie w dniu 11.05.2021 r. przystąpił do Resortowego Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej "Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej - edycja 2021" realizowanego ze środków Państwowego Funduszu Celowego- Funduszu Solidarnościowego.

 

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:

 • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie leczenia, rehabilitacji
  i edukacji,
 • osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.

 

 W czym pomoże asystent:

 • w wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce,
 • w zakupach z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika programu przy ich realizacji,
 • w załatwianiu spraw urzędowych,
 • w nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami,
 • w korzystaniu z dóbr kultury,
 • w wykonywaniu czynności dnia codziennego, w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do lub z placówki oświatowej.

 

Usługi asystenta mogą świadczyć osoby:

 • posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny,
 • posiadające co najmniej 6-miesieczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np.: doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu,
 • osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego.

 

W ramach Programu zaplanowano :

 • udział 9 osób z niepełnosprawnością w stopniu znacznym oraz 3 osób posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
 • zatrudnienie 6 osób asystentów osobistych osoby niepełnosprawnej,
 • 2952 godziny usług asystenta: dla 12 osób z niepełnosprawnościami, w tym 2214 godzin dla osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym i 738 godzin dla osób niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym.

 

Usługi asystenta mogą być realizowane przez 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu.

 

Uczestnik Programu za usługi asystenta nie ponosi odpłatności.

 

Realizacja Programu została zaplanowana od 08 czerwca 2021r. do 31 grudnia 2021r.

 

Całkowita wartość Programu : 121 461,60 zł.

 

Dofinansowanie: 121 461,60 zł.

 

Wszystko co musisz wiedzieć o Programie "Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej" - edycja 2021 znajdziesz TUTAJ

Data dodania: 2022-02-16 10:09:59
Data edycji: 2022-02-24 14:19:24
Ilość wyświetleń: 1468

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy zobacz najnowsze wpisy i bądź na bieżąco!
Więcej informacji

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej