Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje od lutego 2020.

 

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:

  • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie leczenia, rehabilitacji i edukacji
  • osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o   znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

 

W czym pomoże asystent:

  • w wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce,
  • w zakupach z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika programu przy ich realizacj,
  • w załatwianiu spraw urzędowych,
  • w nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami,
  • w korzystaniu z dóbr kultury,
  • w wykonywaniu czynności dnia codziennego, w tym przez dzieci z orzezczeniem o niepełnosprawności także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do/z placówki oświatowej.

 

Usługi asystenta mogą być realizowane przez 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu.

 

Limit godzin usług asystenta przypadajacy na jednego uczestnika wynosi maksymalnie 60 godzin miesięcznie.

 

Uczestnik Programu za usługi asystenta nie ponosi odpłatności.

Data dodania: 2021-02-03 09:52:53
Data edycji: 2021-03-18 13:50:19
Ilość wyświetleń: 170

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej