Informujemy, że od 1 lipca 2019 roku, można składać wnioski o ustalenie prawa do świadczenia „Dobry start w formie elektronicznej (poprzez kanał bankowości elektronicznej, portal Emp@tia lub portal PUE ZUS).

Natomiast od 1 sierpnia 2019 roku, wnioski o ustalenie prawa do świadczenia „Dobry start można składać w tradycyjnej papierowej formie.

Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na dziecko uczące się
w szkole, aż do ukończenia przez nie 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24 roku życia.

Ważne! Aby uzyskać prawo do świadczenia, wniosek należy złożyć do 30 listopada.

KIEDY RODZINA OTRZYMA ŚWIADCZENIE?

W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, wypłata świadczenia dobry start nastąpi nie później niż 30 września.

W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach rozpatrzenie i wypłata świadczenia nastąpi nie później niż w terminie 2 miesięcy od złożenia wniosku.

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia Dobry Start

Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia Dobry Start