Serwis wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych oraz personalizacji ustawień serwisu.
Jeżeli nie blokujesz w przeglądarce tych plików, to zgadzasz się na ich używanie oraz zapisywanie w pamięci urządzenia. W przeglądarce istnieje możliwość.zarzadzania plikami cookies. Korzystanie z serwisu bez blokowania plików cookies oznacza zgodę na ich wykorzystywanie.

start

PostHeaderIcon Szansa dla Ciebie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie od 2008 r. realizuje  projekt systemowy pt. ,, Szansa dla Ciebie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  Priorytet VII ,,Promocja integracji społecznej”  Działanie 7.1 ,,Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji” Poddziałanie 7. 1. 1 ,,Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego.

Więcej…

 

PostHeaderIcon Uwolnienie świadczeń rodzinnych

            Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w Warszawie przypomina, iż w przypadku kiedy członek rodziny uprawniony do świadczeń rodzinnych na podstawie ustawodawstwa jednego z krajów Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarii otrzymuje świadczenia rodzinne w tym kraju ale uchyla się od ponoszenia wydatków związanych z utrzymywaniem dzieci w Polsce, osoba sprawująca opiekę nad dziećmi w Polsce może zwrócić się do MCPS w Warszawie - jako instytucji właściwej z pisemnym wnioskiem o uwolnienie świadczeń rodzinnych na dzieci.

 Wniosek ten powinien zawierać uzasadnienie prośby poparte stosownymi zaświadczeniami / np. wyrok rozwodowy, wyrok zasądzający alimenty, wyciąg bankowy potwierdzający fakt nie otrzymywania świadczeń.

     Jednocześnie informujemy, że rolą Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w Warszawie jest jedynie przekazanie tego wniosku do zagranicznej instytucji. Decyzję w sprawie zawsze podejmuje organ właściwy danego kraju, który to świadczenie przyznał i wypłaca.

      W przypadku uwolnienia świadczeń rodzinnych zagraniczna instytucja przekazuje płatności na rachunek bankowy za pośrednictwem organu właściwego do wypłaty świadczeń rodzinnych w Polsce ( tj. na rachunek GOPS lub MOPS ).

 

 Mława, dnia 10-03-2011

 

PostHeaderIcon Szkolenie,,Interdyscyplinarna formuła pracy w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie"

W dniu 4 marca br. w świetlicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Mławie odbyło się szkolenie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, które prowadziła Pani Liliana Krzywicka – psycholog,  socjolog,  kierownik Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Katowicach, certyfikowany specjalista ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, członek Rady Ekspertów ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Więcej…

 

PostHeaderIcon Projekt systemowy ,,Szansa dla Ciebie"

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie

organizuje wstępną rekrutację osób do projektu systemowego ,,Szansa dla Ciebie” realizowanego w 2011 r. w ramach PO KL Priorytet VII Poddziałanie 7.1.1 ,,Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej’’ współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
 Projekt będzie skierowany do osób w wieku aktywności zawodowej, bezrobotnych i osób niepełnosprawnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.

Więcej…

 

PostHeaderIcon Lokalna akcja ,,Dzieci skrzywdzone przez dotyk chcą stać się niewidoczne”.

Więcej…

 

PostHeaderIcon Pierwsze spotkanie Grupy Wsparcia w 2011r.

W dniu 28.01.2011 roku w świetlicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie odbyło się  spotkanie grupy wsparcia ,,Nadzieja". Spotkanie zorganizowali pracownicy socjalni opiekujący się grupą w tym: Ewa Rzepczyńska, Dorota Oflenda, Anna Kwiatkowska i Jolanta Adach. Prowadzącą spotkanie była psycholog Agnieszka Sajdak.

Więcej…

 

PostHeaderIcon WIZYTA W CENTRUM NAUKI KOPERNIK W WARSZAWIE

Piękna nasza Polska cała… chciałoby się powiedzieć za słowami piosenki, zwiedzając zakątki naszego kraju.

Dzieci uczestniczące w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych w mławskich szkołach podstawowych (Szkoła Podstawowa nr 1, Szkoła Podstawowa nr 4, Szkoła Podstawowa nr 6, Szkoła Podstawowa nr 7) oraz w lokalu przy ul. Piekiełko 66 miały okazję przekonać się o tym, uczestnicząc 4 i 11 lutego bieżącego roku w jednodniowych wycieczkach autokarowych do Warszawy.

Więcej…

 

<< pierwsza < poprzednia 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 następna > ostatnia >>

Strona 119 z 122