Serwis wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych oraz personalizacji ustawień serwisu.
Jeżeli nie blokujesz w przeglądarce tych plików, to zgadzasz się na ich używanie oraz zapisywanie w pamięci urządzenia. W przeglądarce istnieje możliwość.zarzadzania plikami cookies. Korzystanie z serwisu bez blokowania plików cookies oznacza zgodę na ich wykorzystywanie.

start

PostHeaderIcon Szkolenie,,Niebieskie Karty - krok po kroku"

W dniu 25 listopada 2011r. w świetlicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Spolecznej w Mławie odbyło się szkolenie         pt.,, Niebieskie Karty - krok po kroku w Zespołach Interdyscyplinarnych ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie". Celem szkolenia było omówienie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011r. w sprawie procedury ,,Niebieskie Karty" oraz wzorów formularzy ,,Niebieska Karta", ktore obowiązuje od 18 października br.

W szkoleniu uczestniczyło 32 przedstawicieli pomocy społecznej, oświaty i Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mławie.

Więcej…

 

PostHeaderIcon Listopadowe Spotkania Okolicznościowe

W ramach działań pozalekcyjnych zajęć opiekuńczo-wychowawczych w lokalu przy ul. Piekiełko 66 w Mławie odbyły się dwa spotkania okolicznościowe:

  1. Wieczór Patriotyczny -11 listopada związany z  odzyskaniem niepodległości przez Polskę, podczas którego dzieci z wychowawcą śpiewały pieśni oraz wykonały własnoręcznie biało-czerwoną flagę.
  2. Wieczór Andrzejkowy- wieczór wróżb i przepowiedni. Dzieci poznawały swoją przyszłość poprzez tradycyjne wróżby tj.: lanie wosku,szereg butów,serca z imionami, kulki przyszłości oraz wibrująca butelka.

Spotkania okolicznościowe były okazją do konstruktywnego spędzenia wolnego czasu oraz integracji dzieci.

Więcej…

 

PostHeaderIcon Wieczór Andrzejkowy

W dniu 25.11.2011r. po raz kolejny został zorganizowany ,,Wieczór Andrzejkowy" w lokalu przy ul. Plac 1 Maja 2. We wspólnej zabawie brały udział dzieci kobiet grupy wsparcia ,,Nadzieja" oraz dzieci korzystające z zajęć świetlicy opiekuńczo - wychowawczej. Przy dźwiękach muzyki, dzieci z ogromną radością i entuzjazmem przepowiadały swoją przyszłość wykorzystując sprawdzone wróżby. Wróżono z planszy w kształcie serca na której wypisane były imiona, losowano nazwy zawodów ukrytych pod kilkoma kubeczkami, przestawiane kolejno buty ujawniały osobę która ma szansę na szybkie zamążpójście. Wspólny ,,Wieczór Andrzejkowy" był wspaniałą okazją do zabawy w gronie przyjaciół.

Więcej…

 

PostHeaderIcon XII EDYCJA KONKURSU NAGRODA MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Dnia 26 listopada 2011r. Wolontariusze Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie wspólnie z Dyrektor MOPS – Panią Dorotą Kaczorek – Urban uczestniczyli w XII EDYCJI KONKURSU NAGRODA MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO.   Uroczystość miała miejsce w Mateczniku Mazowsze (Centrum Folklorystyczne w Karolinie).

Więcej…

 

PostHeaderIcon Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wynajem sali szkoleniowej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie zawiadamia, że w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości 14 000 euro na usługę wynajmu sali szkoleniowej na świadczenie usług szkoleniowych w dniu 25.11.2011 r. dla 18 osób bezrobotnych, w tym 2 osób niepełnosprawnych będących w wieku aktywności zawodowej, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, uczestniczących w projekcie systemowym pt. „Szansa dla Ciebie” realizowanym w 2011 r.  przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji”, Poddziałanie 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego wybrał ofertę złożoną przez

Ligę Obrony Kraju Stowarzyszenie  00-791 Warszawa , ul. Chocimska 14

Ośrodek Szkolenia Zawodowego Kierowców w Mławie 06-500 Mława, ul. Narutowicza 19

z uwagi na najniższą zaoferowaną cenę.

 

Mława, dnia 24.11.2011 r.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka

Pomocy Społecznej w Mławie

 

Dorota Kaczorek-Urban

 

PostHeaderIcon Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługi szkoleniowe

Miejski Ośrodek pomocy Społecznej w Mławie zawiadamia, że w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości 14 000 euro na usługi szkoleniowe w zakresie treningów kompetencji  i umiejętności społecznych  pt. „ABC Savoir Vivru” w ilości 7 godzin w dniach 25 listopada 2011 r. dla 18 osób bezrobotnych, w tym 2 osób niepełnosprawnych, będących w wieku aktywności zawodowej, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej,  uczestniczących w projekcie systemowym pt. „Szansa dla Ciebie” realizowanym w 2011 r.  przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji”, Poddziałanie 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego wybrał ofertę złożoną przez Pracownię Rozwoju „Inkubator” Hanna Kuczkowska 06-500 Mława, ul. Stary Rynek 5. Wybrana oferta uzyskała łącznie największą ilość punktów w kryterium najniższa cena i doświadczenie – 100 punktów.

Nazwy i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty i uzyskali punkty:

Centrum Szkoleń i Rozwoju Biznesu EURO-PARTNER 06-500 Mława,

ul. Dzierzgowska 8 – 85  punktów,

.

Mława, dnia 24.11.2011 r.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka

Pomocy Społecznej w Mławie

 

Dorota Kaczorek-Urban

 

PostHeaderIcon Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługi żywieniowe

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie zawiadamia, że w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości 14 000 euro na usługę polegającą na przygotowaniu i podaniu wyżywienia (obiadów i przerw kawowych) na szkoleniu w zakresie treningów kompetencji i umiejętności społecznych  w dniu 25 listopada 2011 r. dla 18 osób bezrobotnych, w tym 2 osób niepełnosprawnych będących w wieku aktywności zawodowej, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, uczestniczących w projekcie systemowym pt. „Szansa dla Ciebie” realizowanym w 2011 r. przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji”, Poddziałanie 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego wybrał ofertę złożoną przez firmę „Mirella” Elżbieta Podlaska Mirosława Radzanowska 06-500 Mława, u. Warszawska 52 z uwagi na zaoferowaną  najniższą cenę.

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka

Pomocy Społecznej w Mławie

 

Dorota Kaczorek-Urban

 

Mława, dnia 24.11.2011 r.

 

 

<< pierwsza < poprzednia 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 następna > ostatnia >>

Strona 101 z 122