start Wolontariat Pogotowie Lekcyjne Pogotowie lekcyjne

PostHeaderIcon Pogotowie lekcyjne

W dniu 07.06.2017r.  odbyło się ostatnie spotkanie wolontariuszy i uczniów, którzy gromadzili  się w roku szkolnym 2016-2017 na zajęciach  pogotowia lekcyjnego. Spotkania  odbywały się w Klubie Aktywności Społecznej przy ul. Mariackiej 20 w każdą środę w godzinach 16.00-18.00. W nielicznych przypadkach pomoc w nauce była udzielana  również w czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mławie. W pomoc dzieciom na stałe zaangażowanych było 10 wolontariuszy, a naukę pobierało 13 uczniów ze szkół podstawowych oraz gimnazjów. Efektami pracy wolontariuszy, uczniów oraz koordynatorów projektu są między innymi: poprawa ocen w szkole  z między innymi z takich  przedmiotów jak matematyka czy j. angielski, ale również  nabycie innych umiejętności:  uczenia się,  systematyczności,  samodyscypliny, pracy w grupie,  Wolontariusze, którzy pomagają swoim młodszym kolegom w nauce zgodnie twierdzą, że oni sami również wiele zyskują np. umiejętność przekazywania wiedzy, powtarzają sobie materiał z różnych przedmiotów oraz  zdobywają nowe przyjaźnie i znajomości. Wolontariusze  za swoje zaangażowanie otrzymali dyplomy oraz słodkie upominki.