start Wolontariat Pogotowie Lekcyjne Pogotowie lekcyjne

PostHeaderIcon Pogotowie lekcyjne

Pogotowie lekcyjne działa przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mławie od 2007 roku. Program powstał z myślą o dzieciach, które nie są w stanie, przy wykorzystaniu własnych środków i możliwości osiągnąć zadowalających wyników w nauce. Celem zajęć jest wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci poprzez udział wolontariuszy w procesie nauki szkolnej dzieci. Zajęcia w ramach Pogotowia lekcyjnego skierowane są do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych.
Głównym założeniem programu jest realizowanie następujących celów:
1) indywidualna pomoc w odrabianiu lekcji,
2) nauka koncentracji, planowania uczenia się, przygotowania do lekcji, aktywnego słuchania, odpowiedniego zaplanowania nauki,
3) wspomaganie w procesie samodzielnego uczenia się, wyrównywanie braków,
4) motywowanie i rozbudzanie ciekawości i zainteresowań,
5) pomoc w wykorzystaniu umiejętności systematycznej pracy.
Pracownicy socjalni oraz asystenci rodziny z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonują wstępnego rozeznania rodzin z dziećmi, które mają problemy w nauce, a następnie kierują do koordynatora programu celem dokonania szczegółowych uzgodnień dotyczących zapotrzebowania na pomoc. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie zapewnia bazę lokalową oraz kadrę opiekunów zatrudnionych w Ośrodku. Realizacja części merytorycznej programu spoczywa na wolontariuszach z MOPS w Mławie w ramach zawartych porozumień o współpracy.