start Wolontariat Pogotowie Lekcyjne

PostHeaderIcon Pogotowie Lekcyjne

PostHeaderIcon Dzień rodziny

20 czerwca 2018r uczniowie z pozalekcyjnych zajęć opiekuńczo – wychowawczych wspólnie z rodzicami obchodzili „ święto rodziny”. Spotkanie rozpoczęło się od występu dzieci, które opowiadały jak będą wspólnie z rodzicami świętować ten wyjątkowy dla wszystkich dzień. Następnie dzieci wręczyły rodzicom własnoręcznie wykonane prezenty: kwiaty dla mam i laurki dla tatusiów i zrobili wspólne zdjęcia w rodzinnej foto budce.

Więcej…

 

PostHeaderIcon Pogotowie lekcyjne

W dniu 06.06.2018r.  odbyło się ostatnie przedwakacyjne spotkanie pogotowia lekcyjnego wolontariuszy i uczniów, którzy brali udział w projekcie w roku szkolnym 2017-2018. Spotkania – tak jak we wcześniejszych latach -   odbywały się w Klubie Aktywności Społecznej przy ul. Mariackiej 20 w każdą środę w godzinach 16.00-18.00. W pomoc dzieciom na stałe zaangażowanych było 8 wolontariuszy, a naukę pobierało 9 uczniów ze szkół podstawowych oraz gimnazjów. Jako efekt  pracy wolontariuszy z uczniami oraz koordynatorów projektu wymienić należy poprawę ocen w szkole jak i również  nabycie umiejętności  uczenia się, pracy zespołowej, samodyscypliny czy motywacji do zdobywania wiedzy i dobrych ocen.  Dokształcanie najczęściej miało miejsce z takich  przedmiotów jak matematyka, język polski i język angielski.  Wolontariusze, przyznają, że pomagając innym zyskują uczenie się przekazywania wiedzy, trenują prace w grupie. Wolontariusze  za swoje zaangażowanie otrzymali dyplomy oraz słodkie niespodzianki.

 

PostHeaderIcon Pogotowie lekcyjne

W dniu 07.06.2017r.  odbyło się ostatnie spotkanie wolontariuszy i uczniów, którzy gromadzili  się w roku szkolnym 2016-2017 na zajęciach  pogotowia lekcyjnego. Spotkania  odbywały się w Klubie Aktywności Społecznej przy ul. Mariackiej 20 w każdą środę w godzinach 16.00-18.00. W nielicznych przypadkach pomoc w nauce była udzielana  również w czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mławie. W pomoc dzieciom na stałe zaangażowanych było 10 wolontariuszy, a naukę pobierało 13 uczniów ze szkół podstawowych oraz gimnazjów. Efektami pracy wolontariuszy, uczniów oraz koordynatorów projektu są między innymi: poprawa ocen w szkole  z między innymi z takich  przedmiotów jak matematyka czy j. angielski, ale również  nabycie innych umiejętności:  uczenia się,  systematyczności,  samodyscypliny, pracy w grupie,  Wolontariusze, którzy pomagają swoim młodszym kolegom w nauce zgodnie twierdzą, że oni sami również wiele zyskują np. umiejętność przekazywania wiedzy, powtarzają sobie materiał z różnych przedmiotów oraz  zdobywają nowe przyjaźnie i znajomości. Wolontariusze  za swoje zaangażowanie otrzymali dyplomy oraz słodkie upominki.

 

Więcej…

 

PostHeaderIcon Pogotowie lekcyjne

Pogotowie lekcyjne działa przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mławie od 2007 roku. Program powstał z myślą o dzieciach, które nie są w stanie, przy wykorzystaniu własnych środków i możliwości osiągnąć zadowalających wyników w nauce. Celem zajęć jest wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci poprzez udział wolontariuszy w procesie nauki szkolnej dzieci. Zajęcia w ramach Pogotowia lekcyjnego skierowane są do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych.
Głównym założeniem programu jest realizowanie następujących celów:
1) indywidualna pomoc w odrabianiu lekcji,
2) nauka koncentracji, planowania uczenia się, przygotowania do lekcji, aktywnego słuchania, odpowiedniego zaplanowania nauki,
3) wspomaganie w procesie samodzielnego uczenia się, wyrównywanie braków,
4) motywowanie i rozbudzanie ciekawości i zainteresowań,
5) pomoc w wykorzystaniu umiejętności systematycznej pracy.
Pracownicy socjalni oraz asystenci rodziny z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonują wstępnego rozeznania rodzin z dziećmi, które mają problemy w nauce, a następnie kierują do koordynatora programu celem dokonania szczegółowych uzgodnień dotyczących zapotrzebowania na pomoc. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie zapewnia bazę lokalową oraz kadrę opiekunów zatrudnionych w Ośrodku. Realizacja części merytorycznej programu spoczywa na wolontariuszach z MOPS w Mławie w ramach zawartych porozumień o współpracy.


 

PostHeaderIcon Pogotowie Lekcyjne nowy nabór :)

Od września 2010r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej od nowa ruszył z realizacją projektu "Pogotowia Lekcyjnego", którego głównym celem jest pomoc w nauce dzieciom przy współpracy z wolontariuszami zatrudnionymi na umowe wolontariacką w naszym Ośrodku. W związku z tym zapraszamy rodziców wraz dziećmi do skorzystania z tego rodzaju pozamaterialnej formy pomocy jaką oferuje tutejszy Ośrodek.

Jeśli Twoje dziecko potrzebuje wsparcia w odrabianiu lekcji, ma problemy nauce w języków obcych, czy też nie radzi sobie w przedmiotach ścisłych takich jak: matematyka czy też fizyka, niech wraz z rodzicem zgłosi się do siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie  i skorzysta z pomocy naszych wolontariuszy którzy bezpłatnie bedą świadczyli im w tym zakresie swą pomoc.

 

W ramach programu „Wolontariat w OPS” od 1 grudnia 2007r w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mławie działa „Pogotowie lekcyjne”. Jest to projekt skierowany do uczniów mających problemy w nauce. Trzynastu wolontariuszy z I LO w Mławie wspiera uczniów w nauce i odrabianiu zadań domowych z takich przedmiotów jak: język polski, angielski, matematyka, informatyka.
W projekcie uczestniczy ok.20 dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjum.
Pierwsze spotkanie wolontariuszy z dziećmi, a także z rodzicami tych dzieci odbyło się 16 grudnia 2007 roku.
Na spotkaniu ustalono czas, miejsce i częstotliwość spotkań dzieci z wolontariuszami oraz zakres świadczonej pomocy.
Zajęcia odbywają się w świetlicy Ośrodka. Do dyspozycji dzieci udostępniony jest komputer i Internet