start Wolontariat wol1

Zgodnie z realizacją Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Mławy na lata 2006r. – 2013 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie przystąpił do wykonania następujących działań:

Wolontariat jako forma zapobiegania wykluczeniu społecznemu
Wolontariat na rzecz dzieci
Wolontariat w pomocy osobom niepełnosprawnym
Wolontariat w pomocy osobom starszym

Cele programu wolontarystycznego to:

  • praca wolontarystyczna jako szansa indywidualnego rozwoju, nabywania określonych postaw i realizacja własnych zainteresowań;
  • tworzenie „lokalnej sieci” więzi międzyludzkich;
  • aktywizacja społeczności lokalnej poprzez rozwijanie wrażliwości na życie społeczne i trudności innych ludzi;
  • poszerzenie zakresu usług Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej


Wolontariat – dobrowolne, świadome i bezpłatne działanie na rzecz innych, wykraczające poza więzi koleżeńsko – przyjacielsko – rodzinne
Wolontariusz – osoba, która ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na zasadach określonych w ustawie.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zaangażowany jest w program Wolontariatu, ponieważ jest bardzo dobrze zorientowaną i zorganizowaną instytucją pomagającą osobom potrzebującym, poprzez pozamaterialne formy pomocy, posiada fachową kadrę. Ośrodek to naturalne miejsce spotkań osób szukających pomocy. Poprzez taki program rozszerza także zakres świadczonych usług.

JEŚLI CHCESZ CIEKAWIE I TWÓRCZO SPĘDZIĆ CZAS, ROZWIJAĆ POSIADANE UMIEJĘTNOŚCI, POSZERZAĆ HORYZONTY, POZNAWAĆ CIEKAWYCH LUDZI, POMAGAĆ INNYM...

ZGŁOŚ SIĘ DO MOPS W MŁAWIE