start Świadczenia Rodzinne Świadczenia rodzinne od 1 listopada 2015 i fundusz alimentacyjny od 1 października 2015

PostHeaderIcon Świadczenia rodzinne od 1 listopada 2015 i fundusz alimentacyjny od 1 października 2015

Skondensowane informacje dla aktualnych jak też przyszłych świadczeniobiorców

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie informuje, że

 

 1. Okres zasiłkowy, na który ustala się prawo do zasiłku rodzinnego trwać będzie

od 1 listopada 2015 do 31 października 2016

Wnioski na nowy okres zasiłkowy przyjmowane są od 01 września 2015r. W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad nastąpi do dnia 30 listopada 2015r, natomiast gdy wniosek ten wraz z dokumentami złożony zostanie w okresie od 1 października do 30 listopada wypłata świadczeń rodzinnych za miesiąc listopad nastąpi do 31 grudnia 2015r.

Zasiłek rodzinny przysługuje, gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty : 674,00zł.

 

W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne kwota ta wynosi 764,00zł.

 

Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie:

 1. 89,00zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia
 2. 118,00zł na dziecko powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia
 3. 129,00zł na dziecko powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia

Wysokość pozostałych dodatków do zasiłku rodzinnego:

 1. 1000,00zł z tytułu urodzenia dziecka
 2. 400,00zł z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego
 3. 185,00zł z tytułu samotnego wychowywania dziecka, nie więcej jak 370,00zł
 4. 90,00zł z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej
 5. 80,00zł z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka do 5 roku życia
 6. 100,00zł z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka powyżej 5 roku życia
 7. 100,00zł z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego
 8. 105,00zł z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, w związku z zamieszkiwaniem w tej miejscowości
 9. 63,00zł z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości w której znajduje się szkoła.

 

Wysokość świadczeń opiekuńczych wynosi miesięcznie:

 1. 153,00zł zasiłek pielęgnacyjny
 2. 520,00zł specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna
 3. 1300zł świadczenie pielęgnacyjne do 01-01-2016

 

 

 1. Okres zasiłkowy, na który ustala się prawo do świadczenia z funduszu alimentacyjnego trwać będzie od 1 października 2015 do 30 września 2016.

Wnioski na nowy okres zasiłkowy przyjmowane są od sierpnia 2015.

Świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje, gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 725,00zł.

Świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500,00zł.

 

Przypominamy, że niezależnie od powyższych terminów, tak jak dotychczas wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych można składać na przestrzeni całego okresu zasiłkowego, a prawo do świadczeń ustala się począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca okresu zasiłkowego.