start Świadczenia Rodzinne Świadczenia Rodzinne i Fundusz Alimentacyjny od nowego okresu świadczeniowego 2014

PostHeaderIcon Świadczenia Rodzinne i Fundusz Alimentacyjny od nowego okresu świadczeniowego 2014

Świadczenia rodzinne od 1 listopada 2014 i fundusz alimentacyjny od 1 października 2014.

 

 

Skondensowane informacje dla aktualnych jak też przyszłych świadczeniobiorców

 

 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie informuje, że

 

 1. Okres zasiłkowy, na który ustala się prawo do zasiłku rodzinnego trwać będzie

od 1 listopada 2014 do 31 października 2015

Wnioski na nowy okres zasiłkowy przyjmowane są od września 2014r. W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad nastąpi do dnia 30 listopada 2014r, natomiast gdy wniosek ten wraz z dokumentami złożony zostanie w okresie od 1 października do 30 listopada wypłata świadczeń rodzinnych za miesiąc listopad nastąpi do 31 grudnia 2014r.

Zasiłek rodzinny przysługuje, gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty : 574,00zł.

W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne kwota ta wynosi 664,00zł.

 

Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie:

 1. 77,00zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia

 2. 106,00zł na dziecko powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia

 3. 115,00zł na dziecko powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia

Wysokość pozostałych dodatków do zasiłku rodzinnego:

 1. 1000,00zł z tytułu urodzenia dziecka

 2. 400,00zł z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego

 3. 170,00zł z tytułu samotnego wychowywania dziecka, nie więcej jak 340,00zł

 4. 80,00zł z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej

 5. 60,00zł z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka do 5 roku życia

 6. 80,00zł z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka powyżej 5 roku życia

 7. 100,00zł z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego

 8. 90,00zł z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, w związku z zamieszkiwaniem w tej miejscowości

 9. 50,00zł z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości w której znajduje się szkoła.

 

Wysokość świadczeń opiekuńczych wynosi miesięcznie:

 1. 153,00zł zasiłek pielęgnacyjny

 2. 520,00zł specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna

 3. 800,00zł + 200,00zł świadczenie pielęgnacyjne do 31-12.2014 , od 01-01-2015 1200,00zł

 

 

 1. Okres zasiłkowy, na który ustala się prawo do świadczenia z funduszu alimentacyjnego trwać będzie od 1 października 2014 do 30 września 2015.

Wnioski na nowy okres zasiłkowy przyjmowane są od sierpnia 2013.

Świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje, gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 725,00zł.

Świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500,00zł.

 

Przypominamy, że niezależnie od powyższych terminów, tak jak dotychczas wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych można składać na przestrzeni całego okresu zasiłkowego, a prawo do świadczeń ustala się począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca okresu zasiłkowego.

 

Możliwość pobierania aktualnych druków z Rozporzadzenia