start Świadczenia Rodzinne INFORMACJE OGÓLNE

PostHeaderIcon INFORMACJE OGÓLNE

 

Zasady i tryb postępowania w sprawie o przyznanie świadczeń rodzinnych regulują przepisy ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych ( tekst jedn. Dz. U .z 2006r Nr 139 poz. 992 z późn. zm.).

Obsługa interesantów w sprawie świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach, od 8.00 do 16.00.

Zakres zadań działu świadczeń rodzinnych:

  • przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o przyznanie zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku
  • przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o przyznanie świadczeń opiekuńczych
  • przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego
  • wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego
  • terminowe wypłacanie świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego
  • sprawozdawczość z zakresu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego
  • badanie zaangażowania środków finansowych na świadczenia rodzinne w planie finansowym ośrodka
  • prowadzenie postępowań w stosunku do dłużników alimentacyjnych