start Świadczenia Rodzinne Uwolnienie świadczeń rodzinnych

PostHeaderIcon Uwolnienie świadczeń rodzinnych

            Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w Warszawie przypomina, iż w przypadku kiedy członek rodziny uprawniony do świadczeń rodzinnych na podstawie ustawodawstwa jednego z krajów Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarii otrzymuje świadczenia rodzinne w tym kraju ale uchyla się od ponoszenia wydatków związanych z utrzymywaniem dzieci w Polsce, osoba sprawująca opiekę nad dziećmi w Polsce może zwrócić się do MCPS w Warszawie - jako instytucji właściwej z pisemnym wnioskiem o uwolnienie świadczeń rodzinnych na dzieci.

 Wniosek ten powinien zawierać uzasadnienie prośby poparte stosownymi zaświadczeniami / np. wyrok rozwodowy, wyrok zasądzający alimenty, wyciąg bankowy potwierdzający fakt nie otrzymywania świadczeń.

     Jednocześnie informujemy, że rolą Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w Warszawie jest jedynie przekazanie tego wniosku do zagranicznej instytucji. Decyzję w sprawie zawsze podejmuje organ właściwy danego kraju, który to świadczenie przyznał i wypłaca.

      W przypadku uwolnienia świadczeń rodzinnych zagraniczna instytucja przekazuje płatności na rachunek bankowy za pośrednictwem organu właściwego do wypłaty świadczeń rodzinnych w Polsce ( tj. na rachunek GOPS lub MOPS ).

 

 Mława, dnia 10-03-2011