start Świadczenia Rodzinne Świadczenia rodzinne od 1 listopada 2016 i Fundusz alimentacyjny od 1 października 2016.

PostHeaderIcon Świadczenia rodzinne od 1 listopada 2016 i Fundusz alimentacyjny od 1 października 2016.

Skondensowane informacje dla aktualnych jak też przyszłych świadczeniobiorców

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie informuje, że

1. Okres zasiłkowy, na który ustala się prawo do zasiłku rodzinnego trwać będzie

od 1 listopada 2016 do 31 października 2017.

Wnioski na nowy okres zasiłkowy przyjmowane są od 1 września 2016r. W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad nastąpi do dnia 30 listopada 2016r, natomiast gdy wniosek ten wraz z dokumentami złożony zostanie w okresie od 1 października do 30 listopada wypłata świadczeń rodzinnych za miesiąc listopad nastąpi do 31 grudnia 2016r.

Zasiłek rodzinny przysługuje, gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty : w okresie od 1 listopada 2016 do 31 października 2017r 674,00zł.

 

W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne kwota ta wynosi 764,00zł.

Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie:

 1. 95,00zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia

 2. 124,00zł na dziecko powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia

 3. 135,00zł na dziecko powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia

Wysokość pozostałych dodatków do zasiłku rodzinnego:

 1. 1000,00zł z tytułu urodzenia dziecka

 2. 400,00zł z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego

 3. 193,00zł z tytułu samotnego wychowywania dziecka, nie więcej jak 340,00zł

 4. 95,00zł z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej

 5. 60,00zł z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka do 5 roku życia

 6. 90,00zł z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka powyżej 5 roku życia

 7. 100,00zł z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego

 8. 113,00zł z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, w związku z zamieszkiwaniem w tej miejscowości

 9. 69,00zł z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości w której znajduje się szkoła.

 

Wysokość świadczeń opiekuńczych wynosi miesięcznie:

 1. 153,00zł zasiłek pielęgnacyjny

 2. 1300,00zł świadczenie pielęgnacyjne

 3. 520,00zł specjalny zasiłek opiekuńczy

 

Wysokość świadczenia rodzicielskiego wynosi miesięcznie

1000,00zł do ukończenia przez dziecko 52tygodnia , 65 tygodni w

przypadku urodzenia dwojaczków, 67 tygodni w przypadku trojaczków

 

Wysokość świadczenia wychowawczego (500+) wynosi miesięcznie

500,00zł na dziecko do ukończenia przez nie 18 roku życia

 

 1. Okres zasiłkowy, na który ustala się prawo do świadczenia z funduszu alimentacyjnego trwać będzie od 1 października 2016 do 30 września 2017.

Wnioski na nowy okres zasiłkowy przyjmowane są od sierpnia 2016.

Świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje, gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 725,00zł.

Świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500,00zł.

 

Przypominamy, że niezależnie od powyższych terminów, tak jak dotychczas wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych można składać na przestrzeni całego okresu zasiłkowego, a prawo do świadczeń ustala się począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca okresu zasiłkowego.

 

Mława 31 sierpnia 2016r.