start Świadczenia Rodzinne

PostHeaderIcon Świadczenia Rodzinne

PostHeaderIcon Świadczenia rodzinne od 1 listopada 2016 i Fundusz alimentacyjny od 1 października 2016.

Skondensowane informacje dla aktualnych jak też przyszłych świadczeniobiorców

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie informuje, że

1. Okres zasiłkowy, na który ustala się prawo do zasiłku rodzinnego trwać będzie

od 1 listopada 2016 do 31 października 2017.

Wnioski na nowy okres zasiłkowy przyjmowane są od 1 września 2016r. W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad nastąpi do dnia 30 listopada 2016r, natomiast gdy wniosek ten wraz z dokumentami złożony zostanie w okresie od 1 października do 30 listopada wypłata świadczeń rodzinnych za miesiąc listopad nastąpi do 31 grudnia 2016r.

Więcej…

 

PostHeaderIcon Świadczenia rodzinne zmiany od 1 stycznia 2016r

Świadczenie rodzicielskie

Świadczenie rodzicielskie będzie przysługiwać osobom, które urodziły dziecko, a które nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego. Uprawnieni do pobierania tego świadczenia będą więc między innymi bezrobotni (niezależnie od rejestracji lub nie w urzędzie pracy), studenci, rolnicy, a także wykonujący prace na podstawie umów cywilnoprawnych. Także osoby zatrudnione lub prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, jeśli nie będą pobierały zasiłku macierzyńskiego będą mogły ubiegać się o świadczenie rodzicielskie.

Wsparcie finansowe w postaci świadczenia rodzicielskiego będzie przysługiwało przez rok (52 tygodnie) po urodzeniu dziecka w wysokości 1000 zł miesięcznie, a w przypadku urodzenia wieloraczków ten okres będzie mógł być wydłużony nawet do 71 tygodni.

Istotne jest, że świadczenie to będą mogli otrzymywać także rodzice dzieci urodzonych przed 1 stycznia 2016 r., którzy nie mają prawa do zasiłku macierzyńskiego – w takim przypadku, świadczenie rodzicielskie będzie im przysługiwało od 1 stycznia 2016 r. do ukończenia przez dziecko 1 roku życia (odpowiednio dłużej w przypadku wieloraczków).

Świadczenie rodzicielskie nie będzie przysługiwało, jeżeli co najmniej jeden z rodziców dziecka otrzymują zasiłek macierzyński lub uposażenie za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego okres urlopu rodzicielskiego.

Wzór wniosku o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego określa załącznik nr 16 do rozporządzenia.

Więcej…

 

PostHeaderIcon Świadczenia rodzinne od 1 listopada 2015 i fundusz alimentacyjny od 1 października 2015

Skondensowane informacje dla aktualnych jak też przyszłych świadczeniobiorców

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie informuje, że

 

 1. Okres zasiłkowy, na który ustala się prawo do zasiłku rodzinnego trwać będzie

od 1 listopada 2015 do 31 października 2016

Wnioski na nowy okres zasiłkowy przyjmowane są od 01 września 2015r. W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad nastąpi do dnia 30 listopada 2015r, natomiast gdy wniosek ten wraz z dokumentami złożony zostanie w okresie od 1 października do 30 listopada wypłata świadczeń rodzinnych za miesiąc listopad nastąpi do 31 grudnia 2015r.

Zasiłek rodzinny przysługuje, gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty : 674,00zł.

 

W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne kwota ta wynosi 764,00zł.

 

Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie:

 1. 89,00zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia
 2. 118,00zł na dziecko powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia
 3. 129,00zł na dziecko powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia

Wysokość pozostałych dodatków do zasiłku rodzinnego:

 1. 1000,00zł z tytułu urodzenia dziecka
 2. 400,00zł z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego
 3. 185,00zł z tytułu samotnego wychowywania dziecka, nie więcej jak 370,00zł
 4. 90,00zł z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej
 5. 80,00zł z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka do 5 roku życia
 6. 100,00zł z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka powyżej 5 roku życia
 7. 100,00zł z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego
 8. 105,00zł z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, w związku z zamieszkiwaniem w tej miejscowości
 9. 63,00zł z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości w której znajduje się szkoła.

 

Wysokość świadczeń opiekuńczych wynosi miesięcznie:

 1. 153,00zł zasiłek pielęgnacyjny
 2. 520,00zł specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna
 3. 1300zł świadczenie pielęgnacyjne do 01-01-2016

 

 

 1. Okres zasiłkowy, na który ustala się prawo do świadczenia z funduszu alimentacyjnego trwać będzie od 1 października 2015 do 30 września 2016.

Wnioski na nowy okres zasiłkowy przyjmowane są od sierpnia 2015.

Świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje, gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 725,00zł.

Świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500,00zł.

 

Przypominamy, że niezależnie od powyższych terminów, tak jak dotychczas wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych można składać na przestrzeni całego okresu zasiłkowego, a prawo do świadczeń ustala się począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca okresu zasiłkowego.

 

PostHeaderIcon Świadczenia Rodzinne i Fundusz Alimentacyjny od nowego okresu świadczeniowego 2014

Świadczenia rodzinne od 1 listopada 2014 i fundusz alimentacyjny od 1 października 2014.

 

 

Skondensowane informacje dla aktualnych jak też przyszłych świadczeniobiorców

Więcej…

 

PostHeaderIcon Świadczenia Rodzinne-Wymagane dokumenty na okres zasiłkowy 2014/2015

Świadczenia Rodzinne- wymagane dokumenty okres zasiłkowy

2014/2015

 

Do wniosku o zasiłek rodzinny oraz dodatków do zasiłku rodzinnego należy dołączyć:

Więcej…

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 2