start Usługi Opiekuńcze SUO

PostHeaderIcon SUO

PostHeaderIcon Ogłoszenie SUO

Ogłoszenie SUO - Terapeuta zajęciowy

Więcej…

 

PostHeaderIcon Ogłoszenie SUO

Ogłoszenie SUO - Logopeda

Więcej…

 

PostHeaderIcon Ogłoszenie SUO

Ogłoszenie SUO - Pedagog Specjalny

Więcej…

 

PostHeaderIcon Ogłoszenie SUO

Ogłoszenie SUO - Logopeda

Więcej…

 

PostHeaderIcon ZAPROSZENIE

Członkowie Stowarzyszenia „Zaczarowany Zakątek” serdecznie zapraszają rodziców dzieci niepełnosprawnych oraz dzieci, na spotkanie informacyjne 8 października o godz. 14.00 do MDK w Mławie.

 

W spotkaniu wezmą też udział pedagog specjalny, rehabilitant, neurologopeda oraz wolontariusze.

 

Serdecznie zapraszamy.

 

Szczegółowe informacje pod nr. tel. 508 073 606

 

 

PostHeaderIcon Wieczór Andrzejkowy dzieci korzystających z SUO

 

W dniu 29.11.2014 r. o godz. 15.00 w świetlicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie przy ulicy Sportowej 2 A odbyło się spotkanie Andrzejkowe dzieci korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych oraz rodziców tych dzieci – członków grupy wsparcia ,,Silni Sobą ”.

Więcej…

 

Od października 2004r. w ramach programu pomocy „Dziecku i rodzinie” MOPS realizuje program pomocy dzieciom niepełnosprawnym intelektualnie (dzieci z ADHD, autyzmem, porażeniem mózgowym i zespołem DOWNA). Dzieci korzystają z pomocy specjalistów: logopedy, rehabilitanta i pedagoga specjalnego. Zajęcia prowadzone są w miejscu zamieszkania dziecka, a w sporadycznych przypadkach gdy praca z dzieckiem nie jest możliwa, w siedzibie Ośrodka.

W przypadku ubiegania się o pomoc w formie specjalistycznych usług opiekuńczych należy przedstawić:

- wniosek klienta o udzielenie pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych,

- opinię z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,

- orzeczenie z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego,

- orzeczenie o niepełnosprawności dziecka

- zaświadczenia o dochodach rodziny

- zaświadczenie lekarza specjalisty - psychiatrę dziecięcego lub neurologa kwalifikujące do korzystania ze specjalistycznych usług opiekuńczych. W zaświadczeniu lekarz powinien określić rodzaj usług i zalecaną liczbę godzin tygodniowo bądź miesięcznie.

W zaświadczeniu lekarz określa ilość godzin usług, jakie powinny być udzielane danemu dziecku, jednak o ilości godzin ostatecznie decyduje MOPS.

 

Podstawą prawną organizowania i świadczenia usług opiekuńczych jest art. 18 ust 1 pkt. 1 ustawy z dn. 12.03.2004r. o pomocy społecznej (Dz.U.z 2015, poz.163 ze zm),oraz Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22.09.2005r. (Dz. U. Nr 189, poz. 1598 ze zm.) w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych.


 

Odpłatność za świadczone usługi uzależniona jest od dochodu rodziny.

Całkowity koszt 1 godziny usług  to 18zł.

Sposób naliczania odpłatności przedstawia poniższa tabela:

 

 

 

Dochód osoby samotnie gospodarującej lub przypadający na osobę w rodzinie

 

 

 

 

Wskaźniki odpłatności w procentach ustalone od ceny specjalistycznej usługi za 1 godzinę dla:

 

 

Osoby samotnie gospodarującej

 

Osoby w rodzinie

 

Do 634 zł – 100%

 

 

Nieodpłatnie

 

Nieodpłatnie

100% - 132,50%

634 - 840,05 zł

 

 

1,5% - 0, 27 zł

 

3,5% - 0,63 zł

132,5% - 165%

840,05 - 1046,10 zł

 

 

3% - 0,54 zł

 

7% - 1,26 zł

165% - 187,5%

1046,10 - 1188,75 zł

 

 

 

5% - 0,90 zł

 

11% - 1,98 zł

187,5% - 220%

1188,75 - 1394,80 zł

 

 

7% - 1,26 zł

 

15% - 2,70 zł

220% - 237,5%

1394,80 - 1505,75 zł

 

 

11% - 1,98 zł

 

20% - 3,60 zł

237,5% - 255%

1505,75 - 1616,70 zł

 

 

15% - 2,70 zł

 

 

25% - 4,50 zł

255% - 265%

1616,70 - 1680,10 zł

 

 

22,5% - 4,05 zł

 

32,5% - 5,85 zł

265% - 275%

1680,10 - 1743,50 zł

 

 

30% - 5,40 zł

 

40% - 7,20 zł

275% - 282,5%

1743,50 - 1791,05 zł

 

 

45% - 8,10 zł

 

55% - 9,90 zł


282,5% - 290%

1791,05 - 1838,60 zł

 

60% - 10,80 zł

 

70% - 12,60 zł

290% - 310%

1838,60- 1965,40 zł

 

 

75% - 13,50 zł

 

85% - 15,30 zł

310% - 330%

1965,40 - 2092,20 zł

 

 

90% - 16,20 zł

 

100% - 18,00 zł

 

Powyżej 330% -2092,20 zł

pełna odpłatność, tj. 18 zł

 

 

100% - 18 zł

 

100% - 18 zł

Wszystkie dzieci, zarówno zdrowe jak i niepełnosprawne mają prawo do pełnego udziału w normalnym życiu.Dzieciom niepełnosprawnym należy zapewnić opiekę, umożliwiając im rozwój fizyczny i intelektualny oraz należy stworzyć takie możliwości, aby mogły korzystać z tego, co mają inne zdrowe dzieci, z prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie.