start Terminarz Wypłat

PostHeaderIcon Masz MOC! - VIII edycja Giełdy Mocy

24 października 2018 r. na PGE Narodowym odbyło się wartościowe i istotne społecznie wydarzenie promujące zatrudnienie wspomagane osób z niepełnosprawnościami – Giełda Mocy.

Giełda Mocy to wydarzenie wyjątkowe – co roku łączy reprezentantów różnorodnych środowisk, którzy dostrzegają w modelu zatrudnienia wspomaganego szansę na szeroko pojęty i wielokierunkowy rozwój.

W tym roku już po raz kolejny pokazano potencjał i możliwości zawodowe osób z niepełnosprawnościami. Tegorocznej, VIII edycji przewodzi hasło „Masz MOC!” – zależy nam bowiem na pokazaniu, że posiada ją każdy z nas. MOC, by zmieniać postrzeganie osób z niepełnosprawnościami, MOC by przełamywać stereotypy, MOC, by kształtować postawy społeczne. Do tej pory akcję „Masz MOC!” wsparli m. in.: Anja Rubik. Marcin Dorociński, Joanna Koroniewska i Jarosław Jakimowicz.

MOC mają także, odpowiednio ukierunkowani przez specjalistów, niepełnosprawni kandydaci do pracy, których zatrudnienie przynosi wiele znaczących korzyści nie tylko dla przedsiębiorstwa, ale również całego społeczeństwa.

Wydarzenie składało się z dwóch części: konferencyjnej i warsztatowej. Prowadził je zaangażowany społecznie aktor – Jacek Rozenek.

Wraz z gośćmi ze świata nauki, kultury i biznesu w trakcie konferencji zaprezentowane zostały m. in.:

- proces kształtowania się kultury w organizacji/firmie, zachodzący dzięki zatrudnieniu pracownika z niepełnosprawnością,

- związek pomiędzy współpracą z organizacjami pozarządowymi, a kreowaniem pozytywnego wizerunku firmy,

- reakcje biologiczno-chemiczne, zachodzące w organizmach altruistów – dobro wraca szybciej o mocniej niż pozornie mogłoby się wydawać,

- zatrudnianie osób z niepełnosprawnością jako przykład dobrych praktyk CSR.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie zaprezentował swoje działania na rzecz wspierania osób z niepełnosprawnościami w panelu dyskusyjnym: Wszystkie ręce na pokład – o różnorodnych możliwościach wspierania zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami na przykładnie Programu Grantowego Fundacji SUEZ Jesteśmy z Tobą dla Miasta Mława.

Prowadząca: Anna Rozwadowska-Rusiniak, Koordynator Fundacji SUEZ Jesteśmy z Tobą

Dorota Kaczorek-Magdalińska – Dyrektor MOPS w Mławie

Karol Safaryn – Osoba z niepełnosprawnością, Uczestnik grantu/stażu w studiu graficznym

Alicja Murawska – Opiekun grantu

Realizacja grantu polegała na pozyskaniu środków z programu grantowego SUEZ Jesteśmy z Tobą dla Miasta Mława. W wyniku, którego osoby z niepełnosprawnościami, jako uczestnicy grantu zostały przeszkolone w studiu graficznym w zakresie: podstaw fotografii, obróbka fotografii reklamowej, portretowej i produktowej w programie ADOBE PHOTOSHOP, tworzenie grafik, selekcja obrazu, doskonalenie technik szparowania obiektów, jak również w firmie gastronomicznej w zakresie: budowa i rodzaje expresów, dobra praktyka higieny w zawodzie, rodzaje kaw, rodzaje naczyń i naparów.