start Terminarz Wypłat

PostHeaderIcon TERMINARZ WYPŁAT

Terminarz wydawania żywności w miesiącu kwietniu 2017r.

18.04.2017r. w godz. 9.00 – 10.00 – A.B.C.

19.04.2017r. w godz. 9.00 – 10.00 – D.E.F.G.H

20.04.2017r. w godz. 9.00 – 10.00 – I.J.K.L.Ł

21.04.2017r. w godz. 9.00 – 10.00 – M.N.O.P.

24.04.2017r. w godz. 9.00 – 10.00 – R.S.T.

25.04.2017r. w godz. 9.00 – 10.00 – U.W.Z.Ż.

26.04.2017r. w godz. 15.00 -16.00 - pozostałe osoby, które nie odebrały żywności w wyznaczonym terminie

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------