start Przetargi i Ogłoszenia

PostHeaderIcon Przetargi i Ogłoszenia

PostHeaderIcon Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 371886-2011 z dnia 2011-11-09 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Mława
Przedmiotem zamówienia jest usługa przygotowania i wydawania gorących posiłków dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w okresie od 01.01.2012r do 31.12.2012r. W skład posiłku wchodzi 1 litr zupy, oraz 250...
Termin składania ofert: 2011-11-21


Mława: Usługa przygotowania i wydawania gorących posiłków dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w okresie od 01.01.2012r do 31.12.2012r.
Numer ogłoszenia: 322883 - 2011; data zamieszczenia: 07.12.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Więcej…

 

PostHeaderIcon Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego

Mława: Usługa przygotowania i wydawania obiadów w Gimnazjum Nr 2 w Mławie, dla dzieci i młodzieży zakwalifikowanych do korzystania z posiłków finansowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie, składających się z dwóch dań.
Numer ogłoszenia: 321987 - 2011; data zamieszczenia: 07.12.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Więcej…

 

PostHeaderIcon Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego

Mława: Usługa przygotowania i wydawania obiadów w Gimnazjum Nr 1 w Mławie, dla dzieci i młodzieży zakwalifikowanych do korzystania z posiłków finansowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie, składających się z dwóch dań.
Numer ogłoszenia: 321827 - 2011; data zamieszczenia: 07.12.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Więcej…

 

PostHeaderIcon Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego

Mława: Usługa przygotowania i wydawania posiłków w Szkole Podstawowej nr 7 w Mławie, dla dzieci i młodzieży zakwalifikowanych do korzystania z posiłków finansowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie składających się z dwóch dań dla uczniów szkoły i klasy zerowej oraz ze śniadania, obiadu dwudaniowego i podwieczorku (całodzienne wyżywienie) dla dzieci klasy zerowej.
Numer ogłoszenia: 321735 - 2011; data zamieszczenia: 07.12.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Więcej…

 

PostHeaderIcon Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego

Mława: Usługa przygotowania i wydawania posiłków w Zespole Placówek Oświatowych Nr 1, w Zespole Placówek Oświatowych Nr 2, w Szkole Podstawowej Nr 6, Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym, dla dzieci i młodzieży zakwalifikowanych do korzystania z posiłków finansowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie. Posiłki dla uczniów szkół i klas zerowych składają się z obiadu dwudaniowego, dla dzieci z przedszkoli i klas zerowych ze śniadania, obiadu dwudaniowego i podwieczorku (całodzienne wyżywienie).
Numer ogłoszenia: 321585 - 2011; data zamieszczenia: 07.12.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Więcej…

 

PostHeaderIcon Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego

Mława: Usługa przygotowania i wydawania obiadów w Gimnazjum Nr 1 w Mławie, dla dzieci i młodzieży zakwalifikowanych do korzystania z posiłków finansowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie, składających się z dwóch dań.
Numer ogłoszenia: 389466 - 2011; data zamieszczenia: 22.11.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Więcej…

 

PostHeaderIcon Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego

Mława: Usługa przygotowania i wydawania gorących posiłków dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w okresie od 01.12.2011r do 31.12.2011r..
Numer ogłoszenia: 388276 - 2011; data zamieszczenia: 21.11.2011


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 350350 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie, ul. Gabriela Narutowicza 6, 06-500 Mława, woj. mazowieckie, tel. 0 23 654 27 69, faks 0 23 654 35 60.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa przygotowania i wydawania gorących posiłków dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w okresie od 01.12.2011r do 31.12.2011r...

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

Więcej…

 

PostHeaderIcon Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Na podstawie art. 92 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych Zamawiający Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie zawiadamia,
że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193 000 euro na usługę przygotowania i wydawania gorących posiłków dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w okresie
od 01.01.2012 do 31.12.2012, została wybrana oferta nr 2 złożona przez firmę „ Mirella” Elżbieta Podlaska, Mirosława Radzanowska,
06-500 Mława, ul. Warszawska 52.

Więcej…

 

PostHeaderIcon Ogłoszenie i zamówieniu w sprawie zamówienia publicznego

Mława: Usługa przygotowania i wydawania gorących posiłków dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w okresie od 01.01.2012r do 31.12.2012r.
Numer ogłoszenia: 371886 - 2011; data zamieszczenia: 09.11.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie , ul. Gabriela Narutowicza 6, 06-500 Mława, woj. mazowieckie, tel. 0 23 654 27 69, faks 0 23 654 35 60.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mops-mlawa.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa przygotowania i wydawania gorących posiłków dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w okresie od 01.01.2012r do 31.12.2012r..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

Więcej…

 

PostHeaderIcon Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Na podstawie art. 92 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych Zamawiający Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie zawiadamia,
że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193 000 euro na usługę przygotowania i wydawania gorących posiłków dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w okresie
od 01.12.2011 do 31.12.2011, została wybrana oferta nr 2 złożona przez firmę „ Mirella” Elżbieta Podlaska, Mirosława Radzanowska,
06-500 Mława, ul. Warszawska 52.

Cena wybranej oferty wynosi 15465,60 zł brutto.

 

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca zaoferował najkorzystniejszą cenę wykonania przedmiotu zamówienia, spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu, oferta jest ważna i nie podlega odrzuceniu.

 

Nazwa (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty:

Oferta nr 1:

Firma Handlowo – Gastronomiczna
Daniel Osik

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Górska 39

Oferta nr 2:

„Mirella” Elżbieta Podlaska, Mirosława Radzanowska,
06-500 Mława, ul. Warszawska 52.

Oferta nr 3:

Kafe – Bar „Bajka”

Krzysztof Kostrzewa

06-333 Zaręby 46A

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

 

Numer oferty

Liczba punktów w kryterium cena - 100%

1

63 punkty

2

100 punktów

3

63 punkty

 

Żadna z ofert nie została odrzucona.

Żaden z Wykonawców nie został wykluczony z postępowania.

Termin, po którym umowa może zostać zawarta, zgodnie z art. 94 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający określił na dzień 15.11.2011r.

 

PostHeaderIcon Ogłoszenie o zamówieniu w sprawie zamówienia publicznego

Mława: Usługa przygotowania i wydawania gorących posiłków dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w okresie od 01.12.2011r do 31.12.2011r.
Numer ogłoszenia: 350350 - 2011; data zamieszczenia: 25.10.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie , ul. Gabriela Narutowicza 6, 06-500 Mława, woj. mazowieckie, tel. 0 23 654 27 69, faks 0 23 654 35 60.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mop-mlawa.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa przygotowania i wydawania gorących posiłków dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w okresie od 01.12.2011r do 31.12.2011r..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

Więcej…

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna > ostatnia >>

Strona 6 z 8