start Przetargi i Ogłoszenia

PostHeaderIcon Przetargi i Ogłoszenia

PostHeaderIcon Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Mława: Usługa przygotowania i wydawania posiłków w Gimnazjum nr 1 dla dzieci i młodzieży zakwalifikowanych do korzystania z posiłków finansowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie
Numer ogłoszenia: 264877 - 2012; data zamieszczenia: 13.12.2012

Więcej…

 

PostHeaderIcon Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Mława: Usługa przygotowania i wydawania posiłków w Zespole Placówek Oświatowych Nr 1, w Szkole Podstawowej Nr 6, Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym, w Gimnazjum nr 2 dla dzieci i młodzieży zakwalifikowanych do korzystania z posiłków finansowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie
Numer ogłoszenia: 264399 - 2012; data zamieszczenia: 13.12.2012

Więcej…

 

PostHeaderIcon Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Mława: Usługa przygotowania i wydawania posiłków w Zespole Placówek Oświatowych Nr 2, dla dzieci i młodzieży zakwalifikowanych do korzystania z posiłków finansowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie.
Numer ogłoszenia: 264221 - 2012; data zamieszczenia: 13.12.2012

Więcej…

 

PostHeaderIcon Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Mława: Usługa przygotowania i wydawania posiłków w Zespole Placówek Oświatowych Nr 3, dla dzieci i młodzieży zakwalifikowanych do korzystania z posiłków finansowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie
Numer ogłoszenia: 264189 - 2012; data zamieszczenia: 13.12.2012

Więcej…

 

PostHeaderIcon Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 438658-2012 z dnia 2012-11-08 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Mława
Przedmiotem zamówienia jest usługa przygotowania i wydawania gorących posiłków dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w okresie od 01.01.2013r do 31.12.2013r. W skład posiłku wchodzi 1 litr zupy, oraz 250...
Termin składania ofert: 2012-11-22


Mława: Usługa przygotowania i wydawania gorących posiłków dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w okresie od 01.01.2013r do 31.12.2013r.
Numer ogłoszenia: 263367 - 2012; data zamieszczenia: 12.12.2012

Więcej…

 

PostHeaderIcon Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Mława, dnia 30.11.2012r.

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Na podstawie art. 92 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych Zamawiający Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie zawiadamia,
że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 200 000 euro na usługę przygotowania i wydawania gorących posiłków dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w okresie
od 01.01.2013 do 31.12.2013, została wybrana oferta nr 3 złożona przez Firmę Handlowo Usługową„ ROMANO” Roman Tomczak,
13-230 Lidzbark, ul. Jeleńska 3/19.

Więcej…

 

PostHeaderIcon Ogłoszenie o zamówieniu

Mława: Usługa przygotowania i wydawania gorących posiłków dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w okresie od 01.01.2013r do 31.12.2013r.
Numer ogłoszenia: 438658 - 2012; data zamieszczenia: 08.11.2012


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie , ul. Gabriela Narutowicza 6, 06-500 Mława, woj. mazowieckie, tel. 0 23 654 27 69, faks 0 23 654 35 60.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.mops-mlawa.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa przygotowania i wydawania gorących posiłków dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w okresie od 01.01.2013r do 31.12.2013r..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

Więcej…

 

PostHeaderIcon Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Mława: Usługa przygotowania i wydawania posiłków w Zespole Placówek Oświatowych Nr 3, dzieci zakwalifikowanych do korzystania z posiłków finansowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie.
Numer ogłoszenia: 184459 - 2012; data zamieszczenia: 27.08.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Więcej…

 

PostHeaderIcon Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Mława: Usługa przygotowania i wydawania obiadów i całodziennego wyżywienia w Zespole Placówek Oświatowych nr 1, w Szkole Podstawowej nr 6, w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym, w Gimnazjum nr 2, dla dzieci i młodzieży zakwalifikowanych do korzystania z posiłków finansowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie,
Numer ogłoszenia: 184383 - 2012; data zamieszczenia: 27.08.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Więcej…

 

PostHeaderIcon Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Mława: Usługa przygotowania i wydawania posiłków w Zespole Placówek Oświatowych Nr 2, dla dzieci i młodzieży zakwalifikowanych do korzystania z posiłków finansowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie.
Numer ogłoszenia: 184425 - 2012; data zamieszczenia: 27.08.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Więcej…

 

PostHeaderIcon Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego

Mława: Usługa przygotowania i wydawania obiadów w Zespole Szkół w Gródkach, dla młodzieży zakwalifikowanej do korzystania z posiłków finansowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie, składających się z dwóch dań.
Numer ogłoszenia: 323593 - 2011; data zamieszczenia: 08.12.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi

Więcej…

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna > ostatnia >>

Strona 5 z 8