start Przetargi i Ogłoszenia Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2020r.

PostHeaderIcon Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2020r.

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2020r.

 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie, zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2019r., poz. 1843), przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić w 2020r.

 

 

Lp.

Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia ( roboty budowlane, dostawy, usługi)

Przewidywany tryb lub inna procedura udzielenia zamówienia

Orientacyjna wartość zamówienia (netto)

Przewidywany termin zamówienia w ujęciu kwartalnym

1

Usługa przygotowania i wydawania posiłków w ZPO Nr 1, Szkole Podstawowej Nr 6, Szkole Podstawowej Nr 3, Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym dla dzieci i młodzieży zakwalifikowanych do korzystania z posiłków finansowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie.

usługi

zamówienie

z wolnej ręki

19 000,00

II

2

Usługa przygotowania i wydawania posiłków w ZPO Nr 3, dla dzieci i młodzieży zakwalifikowanych do korzystania z posiłków finansowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie.

usługi

zamówienie z wolnej ręki

30 000,00

II

3

Usługa przygotowania i wydawania posiłków w Szkole Podstawowej Nr 2, dla dzieci i młodzieży zakwalifikowanych do korzystania z posiłków finansowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie.

usługi

zamówienie z wolnej ręki

10 000,00

II

4

Usługa przygotowania i wydawania posiłków w ZPO nr 3, dla dzieci i młodzieży zakwalifikowanych do korzystania z posiłków finansowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie.

usługa

zamówienie

z wolnej ręki

75 000,00 zł

IV

5

Usługa przygotowania i wydawania posiłków w ZPO Nr 1, Szkole Podstawowej Nr 6, Szkole Podstawowej Nr 3, Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym dla dzieci i młodzieży zakwalifikowanych do korzystania z posiłków finansowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie.

usługa

zamówienie

z wolnej ręki

42 000,00 zł

IV

6

Usługa przygotowania i wydawania posiłków w Szkole Podstawowej Nr 2, dla dzieci i młodzieży zakwalifikowanych do korzystania z posiłków finansowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie.

usługa

zamówienie

z wolnej ręki

23 000,00 zł

IV

7

Usługa przygotowania i wydawania posiłków w ZPO Nr 2, dla dzieci i młodzieży zakwalifikowanych do korzystania z posiłków finansowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie.

usługa

zamówienie

z wolnej ręki

26 000,00 zł

IV