start Przetargi i Ogłoszenia Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2018r.

PostHeaderIcon Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2018r.

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie, zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, ( t. j. Dz. U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm.) przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić w 2018r.

 

Lp.

Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia( roboty budowlane, dostawy, usługi)

Przewidywany tryb lub inna procedura udzielenia zamówienia

Orientacyjna wartość zamówienia (netto)

Przewidywany termin zamówienia w ujęciu kwartalnym

1

Usługa przygotowania i wydawania posiłków w ZPO nr 3, dla dzieci i młodzieży zakwalifikowanych do korzystania z posiłków finansowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie.

usługa

zamówienie

z wolnej ręki

85000,00 zł

IV

2

Usługa przygotowania i wydawania posiłków w ZPO Nr 1, Szkole Podstawowej Nr 6, Szkole Podstawowej Nr 3, Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym dla dzieci i młodzieży zakwalifikowanych do korzystania z posiłków finansowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie.

usługa

zamówienie

z wolnej ręki

40000,00 zł

IV

3

Usługa przygotowania i wydawania posiłków w Szkole Podstawowej Nr 2, dla dzieci i młodzieży zakwalifikowanych do korzystania z posiłków finansowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie.

usługa

zamówienie

z wolnej ręki

32000,00 zł

IV

4

Usługa przygotowania i wydawania posiłków w ZPO Nr 2, dla dzieci i młodzieży zakwalifikowanych do korzystania z posiłków finansowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie.

usługa

zamówienie

z wolnej ręki

24000,00 zł

IV