start Przetargi i Ogłoszenia Plan postępowań na 2017r.

PostHeaderIcon Plan postępowań na 2017r.

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2017r.

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie, zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.

Prawo zamówień publicznych, ( t. j. Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.) przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówień,

jakie przewiduje przeprowadzić w 2017r.

 

Lp.

Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia( roboty budowlane, dostawy, usługi)

Przewidywany tryb lub inna procedura udzielenia zamówienia

Orientacyjna wartość zamówienia (netto)

Przewidywany termin zamówienia w ujęciu kwartalnym

1

Usługa przygotowania i wydawania posiłków w ZPO nr 3, dla dzieci i młodzieży zakwalifikowanych do korzystania z posiłków finansowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie.

usługa

zamówienie

z wolnej ręki

44000,00 zł

III

2

Usługa przygotowania i wydawania posiłków w ZPO Nr 3, dla dzieci i młodzieży zakwalifikowanych do korzystania z posiłków finansowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie.

usługa

zamówienie

z wolnej ręki

99000,00 zł

IV

3

Usługa przygotowania i wydawania posiłków w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym, dla dzieci i młodzieży zakwalifikowanych do korzystania z posiłków finansowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie.

usługa

zamówienie

z wolnej ręki

7600,00 zł

IV

4

Usługa przygotowania i wydawania posiłków w ZPO Nr 1, Szkole Podstawowej Nr 6, Gimnazjum Nr 2, dla dzieci i młodzieży zakwalifikowanych do korzystania z posiłków finansowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie.

usługa

zamówienie

z wolnej ręki

68000,00 zł

IV

5

Usługa przygotowania i wydawania posiłków w Gimnazjum Nr 2, dla dzieci i młodzieży zakwalifikowanych do korzystania z posiłków finansowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie.

usługa

zamówienie

z wolnej ręki

39000,00 zł

IV

6

Usługa przygotowania i wydawania posiłków w ZPO Nr 2, dla dzieci i młodzieży zakwalifikowanych do korzystania z posiłków finansowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie.

usługa

zamówienie

z wolnej ręki

40500,00 zł

IV