start Programy i Projekty Szansa dla Ciebie ,,Szansa dla Ciebie”

PostHeaderIcon ,,Szansa dla Ciebie”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie realizował od 01.04.2010 r. do 31.12.2010 r.  projekt systemowy pt. ,,Szansa dla Ciebie” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Priorytet VII ,,Promocja integracji społecznej”

Działanie 7.1 ,,Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji”

Poddziałanie 7.1.1 ,,Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”

Grupa docelowa – 20 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu bezrobocia, będących w wieku aktywności zawodowej, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.

Cel główny projektu - integracja społeczna i zawodowa uczestników projektu, która pozwoli na prawidłowy rozwój społeczny i zawodowy.

Uczestnicy projektu ukończyli::

- szkolenia grupowe w zakresie zdobywania nowych kompetencji i umiejętności społecznych
- kursy zawodowe w zakresie :

podstaw obsługi komputera – 9 osób
profesjonalny sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i fakturowania – 11 osób
kierowca-operator wózków jezdniowych – 5 osób
magazynier – 6 osób
przedstawiciel handlowy – 3 osoby
księgowość – 1 osoba
prawo jazdy kat. B i C – 5 osób
Uczestnicy projektu korzystali z bezpłatnego poradnictwa specjalistycznego – psychologa, pedagoga i prawnika

Wszystkie osoby otrzymały certyfikaty potwierdzające ukończenie szkoleń i kursów.
Zostały również sfinansowane badania z zakresu medycyny pracy.