start Programy i Projekty "Zima - Bezdomni"

PostHeaderIcon Program "Zima"

PostHeaderIcon Zima 2019/2020

 

PostHeaderIcon OGŁOSZENIE

GORĄCY POSIŁEK

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie informuje, że od dnia 05.03.2018 r. (od poniedziałku) w godz. od 12.30 do 14.00 nie będzie wydawany gorący posiłek przygotowywany przez Szpital w Mławie.

 

PostHeaderIcon OGŁOSZENIE

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie KIERUJE APEL DO MIESZKAŃCÓW Miasta Mława o przekazywanie informacji o osobach bezdomnych do odpowiednich służb  zgodnie z informacją podaną poniżej

Dzień tygodnia

Godziny

Należy poinformować następującą instytucję

Numer telefonu

Od poniedziałku do piątku

8:00 – 16:00

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie,

ul. Narutowicza 6

23 654 3560

23 654 2769

Od poniedziałku do piątku

7:00 – 8:00

16:00 – 22:00

Straż Miejska w Mławie,

ul. Padlewskiego 13

23 654 6434

986

Od poniedziałku do piątku

22:00 – 7:00

Komenda Powiatowa Policji w Mławie,

ul. Sienkiewicza 2

23 654 7200

997

Soboty, niedziele i święta

cała doba

Komenda Powiatowa Policji w Mławie,

ul. Sienkiewicza 2

23 654 7200

997

NUMERY ALARMOWE:

999 - POGOTOWIE

998 - STRAŻ POŻARNA

997 - POLICJA

987 - BEZPŁATNA, CAŁODOBOWA LINIA TELEFONICZNA

O POMOCY DLA OSÓB BEZDOMNYCH

986 – Straż Miejska

WYKAZ  NAJBLIŻSZYCH  NOCLEGOWNI

1. Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu: „MAR-KOT”  Miączyn Duży 26,

(gm. Szreńsk)     tel. 518 659 177;     513 716 095

2. Fundacja „Leśne Zacisze” w Sokołowym Kącie 1 gm. Siemiątkowo

tel. 515 181 912

3. Fundacja ,,Żyj od Nowa” Garnowo Duże 12; Gołymin –   Ośrodek

tel. 500133424

 

PostHeaderIcon OGŁOSZENIE

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie zwraca się z prośbą o przekazywanie:  kocy, pościeli, kołder, materacy oraz  ciepłej odzieży i zimowego obuwia do tut. Ośrodka -  Mława, ul. Narutowicza 6 w środy w godz. od 13.00 do 16.00 lub do magazynu mieszczącego się w Mławie przy ul. Płocka 4/6 w poniedziałki i  piątki  w godz. od 13.00 do 15.00.

tel. kontaktowy 23 654 3560,  23 654 2769

Zebrane rzeczy zostaną przekazane do Ośrodków dla osób bezdomnych, w których przebywają bezdomni z terenu miasta Mława i dla innych osób potrzebujących.

 

PostHeaderIcon Zima 2017/2018

I.    OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJE PROJEKTU

Kierownik Działów MOPS  - Anna Boćkowska

Specjalista Pracy Socjalnej – Alicja Murawska

  1. I. CZAS REALIZACJI PROJEKTU

Okres zimowy – X 2017 do III 2018

  1. II. ADRESACI PROJEKTU

Mieszkańcy miasta Mławy znajdujący się w trudnej sytuacji życiowej i     mieszkaniowej

IV.    CEL GŁÓWNY PROJEKTU

Podjęcie działań zmierzających do złagodzenia i zredukowania    negatywnych skutków okresu zimowego, szczególnie w odniesieniu do osób starszych i bezdomnych.

V.     CELE SZCZEGÓŁOWE

1.Udzielenie osobom bezdomnym stosownej pomocy przede wszystkim     w  znalezieniu schronienia

2. Zapewnienie gorącego posiłku  osobom, które własnym staraniem nie mogą go sobie zapewnić

3. Zakup opału, wypłata zasiłków na zakup węgla, żywności i ciepłej odzieży

4. Pomoc rzeczowa /zapewnienie ciepłej odzieży, obuwia zimowego,     kocy – pozyskanych ze zbiórki od osób fizycznych/

5. Zapewnienie usług opiekuńczych osobom starszym, chorym i  niepełnosprawnym

V.      HARMONOGRAM DZIAŁAŃ

1. Współpraca z placówkami  dla osób bezdomnych i ośrodkami pomocy   społecznej na terenie całego kraju.

a) przygotowanie listy placówek do których kierowane są osoby bezdomne   przez tut. Ośrodek i zamieszczenie ich na tablicy ogłoszeń w MOPS Mława i innych instytucjach, kościołach na terenie miasta Mława  oraz na stronie internetowej MOPS Mława ( Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. )

b) skierowanie apelu do mieszkańców miasta Mławy o przekazywaniu       informacji o osobach bezdomnych

c) apel do mieszkańców miasta Mława o przekazywanie kocy, kołder,    materacy oraz ciepłej odzieży i zimowego obuwia do magazynu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie

2. Wspólne patrole pracowników socjalnych z pracownikami Straży   Ochrony Kolei w Działdowie na dworcach PKP i Straży Miejskiej w Mławie na terenie całego miasta.

3. Nawiązanie kontaktu ze składami opałowymi w Mławie w sprawie  zakupu opału /ustalenie ceny węgla, dowozu, godzin otwarcia składu opałowego/.

4. Współpraca z instytucjami, służbami miejskimi /TBS, Straż Miejska,  Służba    Zdrowia, Straż Pożarna, Powiatowa Komenda Policji/, organizacjami pozarządowymi i Kościołem w celu osiągnięcia efektywnego działania na rzecz osób bezdomnych.

5. Wzmożona kontrola i monitorowanie środowisk przez pracowników socjalnych – docieranie   do osób i rodzin, które znajdują się w trudnej sytuacji – ustalanie planu potrzeb i przyznanie stosownej pomocy.

6. Dyżury telefoniczne przez cały tydzień pełnione przez pracowników    socjalnych.

VI.    REZULTATY

1. Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym.

2. Zapewnienie żywności, gorącego posiłku, opału, ciepłej odzieży osobom tego potrzebującym

3. Przełamanie izolacji społecznej wśród mieszkańców miasta Mławy

4. Zwiększenie skuteczności działań na rzecz środowiska lokalnego

5. Poznanie wzajemnych kompetencji i możliwości wśród instytucji   niosących pomoc.

 

PostHeaderIcon OGŁOSZENIE

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie zwraca się z prośbą  o przekazywanie: kocy, pościeli, kołder, materacy oraz  ciepłej odzieży i zimowego obuwia w szczególności dla mężczyzn do Ośrodka -  Mława, ul. Narutowicza 6 w środy w godz. od 8.00 do 16.00 lub do magazynu mieszczącego się w Mławie przy ul. Płocka 4/6 w poniedziałki i  piątki  w godz. od 13.00 do 15.00.

Zebrane rzeczy zostaną przekazane do Ośrodków dla osób bezdomnych, w których przebywają bezdomni z terenu miasta Mława.

Tel. kontaktowy 23654 3560;  23654 2769

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 5