start Programy i Projekty Pomoc Żywnościowa Komunikat

PostHeaderIcon Komunikat

KOMUNIKAT

Rozpoczęcie Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa

Podprogram 2019 opóźni się. Powodem jest unieważnienie

przeprowadzonego przez Krajowy Ośrodek Wsparcia

Rolnictwa przetargu na dostarczanie żywności. W zaistniałej

sytuacji konieczne jest przeprowadzenie nowego przetargu.

W związku z powyższym pierwsze wydania żywności

z naszego magazynu nastąpią dopiero

w grudniu 2019r. lub w styczniu 2020r.

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 7 oraz art. 93 ust.3 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018r. Poz .1986, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, Zamawiający informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy artykułów spozywczych do magazynów organizacji partnerskich w ramach Programu Operacyjnego Pomoc żywnościowa Podprogram 2019 zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy.

Zgodnie z postanowieniami art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Zamawiajacy unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Wyrokiem z dnia 19 lipca 2019r. Krajowa Izba Odwoławcza uwzględniła odwołania wniesione przez Wykonawców:

a) DM Transarr Sp. z o. o., ul. Struga 16, 90-513 Łódź (sygn.akt 1261/19);

b) Konsorcjum: 1) Freezco Sp. z o. o., Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 3, 00-078 Warszawa, 2) Contimax S.A., ul. Partyzantów 12C, 32-700 Bochnia (sygn.akt 1267/19) i nakazała Zamawiającemu unieważnienie przeprowadzonego postępowania.

Wykonując powołany wyrok Krajowej Izby Odwoławczej, Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy.

Źródło: bip.kowr.gov.pl