start Programy i Projekty Pomoc Żywnościowa PO PŻ 2014-2020 Podprogram 2018

PostHeaderIcon PO PŻ 2014-2020 Podprogram 2018

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie informuje, że skierowania do pomocy żywnościowej w ramach PO PŻ – Podprogram 2018

będą wydawane przez pracowników socjalnych
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie
do 14 września 2018 r.

Pomocą żywnościową w ramach PO PŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200 % kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej (1.268 PLN dla osoby samotnie gospodarującej, 1.028 PLN dla osoby w rodzinie).

Przypominamy również, że osoby przystępujące do Podprogramu mają obowiązek uczestniczenia w działaniach towarzyszących finansowanych z PO PŻ.

Działania towarzyszące:

Działania realizowane przez Bank Żywności na rzecz podopiecznych OPL, przy współpracy z

OPL i OPS:

  • warsztaty kulinarne;
  • warsztaty edukacji ekonomicznej;
  • warsztaty dietetyczne;
  • warsztaty niemarnowania żywności.

Terminy oraz miejsca realizacji warsztatów zostaną przekazane przez pracownika socjalnego MOPS w Mławie.

Informacje na temat terminów wydawania żywności w poszczególnych miesiącach będą dostępne na stronie internetowej tut. Ośrodka, na tablicy ogłoszeń oraz u pracowników socjalnych MOPS w Mławie.