start Programy i Projekty Pomoc Żywnościowa Terminarz wydawania żywności w miesiącu grudniu 2017r.

PostHeaderIcon Terminarz wydawania żywności w miesiącu grudniu 2017r.

Terminarz wydawania żywności w miesiącu

grudniu 2017r.

15.12.2017r. w godz. 9.00 – 11.00 –  A.B.C.D.E.F.G.H

18.12.2017r. w godz. 9.00 – 11.00 –  I.J.K.L.Ł.M.N.O.P.

19.12.2017r. w godz. 9.00 – 11.00 – R.S.T.U.W.Z.Ż.

20.12.2017r. w godz. 15.00 – 16.00 –  pozostałe osoby, które nie odebrały żywności w wyznaczonym terminie