start Programy i Projekty Pomoc Żywnościowa Termin wydawania żywności w miesiącu wrześniu 2017r.

PostHeaderIcon Termin wydawania żywności w miesiącu wrześniu 2017r.

Terminarz wydawania żywności w miesiącu wrześniu 2017r. 

14.09.2017r. w godz. 9.00 – 10.00 – A.B.C.

15.09.2017r. w godz. 9.00 – 10.00 – D.E.F.G.H

18.09.2017r. w godz. 9.00 – 10.00 – I.J.K.L.Ł

19.09.2017r. w godz. 9.00 – 10.00 – M.N.O.P.

20.09.2017r. w godz. 9.00 – 10.00 – R.S.T.

21.09.2017r. w godz. 9.00 – 10.00 – U.W.Z.Ż.

22.09.2017r. w godz. 15.00 -16.00 - pozostałe osoby, które nie odebrały żywności w wyznaczonym terminie

 Miejsce wydawania żywności: Magazyn MOPS w Mławie, ul. Warszawska 25.