start Programy i Projekty Pomoc Żywnościowa Terminarz wydawania żywności w miesiącu lutym 2017r.

PostHeaderIcon Terminarz wydawania żywności w miesiącu lutym 2017r.

20.02.2017r. w godz. 9.00 – 10.00 – A.B.C.

21.02.2017r. w godz. 9.00 – 10.00 – D.E.F.G.H

22.02.2017r. w godz. 9.00 – 10.00 – I.J.K.L.Ł

23.02.2017r. w godz. 9.00 – 10.00 – M.N.O.P.

24.02.2017r. w godz. 9.00 – 10.00 – R.S.T.

27.02.2017r. w godz. 9.00 – 10.00 – U.W.Z.Ż.

28.02.2017r. w godz. 15.00 -16.00 - pozostałe osoby, które nie odebrały żywności w wyznaczonym terminie