start Program Rodzin 500+

PostHeaderIcon Program Rodzina 500+

PostHeaderIcon Nowe formy wniosków

Z dniem 1 sierpnia 2017 r. będą obowiązywać nowy formy wniosków:

1. WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO

2. WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO

3. WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA

4. WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU PIELĘGNACYJNEGO

5. WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO

6. WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO

7. Świadczenie rodzicielskie - formularz dla osób, które złożą wniosek po 31 października 2017 r.

8. Jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu - Program "Za Życiem"

9. WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

 

PostHeaderIcon Ogłoszenie

 

PostHeaderIcon Terminarz Wypłat 2016r.

 

PostHeaderIcon Aktualności 500+

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie uprzejmie informuje, że wnioski w ramach programu 500+ będą przyjmowane  w siedzibie Ośrodka od dnia  2 maja w godzinach  8 - 16.

 

PostHeaderIcon Podręcznik instruktażowy dotyczący programu "Rodzina 500+"

Podręcznik instruktażowy

 

PostHeaderIcon Ustawa z dnia 11 lutego 2016r o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz.U. z 2016r, poz 195)

Pełen tekst ustawy

 

PostHeaderIcon Świadczenie wychowawcze 500 + omówienie, ustawa, druki.

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego można otrzymać od dnia 14 marca 2016r. w:

1. MOPS Mława pokój nr. 2

2. Kancelaria Urzędu Miasta Mława

Wniosek można pobrać ze strony internetowej MOPS jak też Urzędu Miasta Mława.

wniosek do pobrania

wniosek do pobrania cz.2

wniosek do pobrania cz.3

wniosek do pobrania cz.4

Oświadczenie członka rodziny o dochodach:

załącznik Nr 2 cz.1

załącznik Nr 2 cz.2

Oświadczenie członka rodziny o sposobie rozliczenia się i wielkości gospodarstwa rolnego:

załącznik Nr 3