start Profilaktyka Społeczna

PostHeaderIcon Profilaktyka Społeczna

PostHeaderIcon Sierpień Miesiącem Abstynencji

 

PostHeaderIcon Piknik integracyjno-profilaktycznyw parku miejskim

Więcej…

 

PostHeaderIcon Głos przeciw narkotykom” wyróżniony na Mazowszu

Właśnie ten projekt został wyróżniony na terenie garnizonu mazowieckiego – powiedziała na podsumowaniu akcji „Głos przeciw narkotykom” insp. Aneta Pawlińska, przedstawiciel Komendanta Wojewódzkiego Policji w Radomiu.

Do Sali konferencyjnej Miejskiego Domu Kultury w Mławie, 7 października br. przybyli przedstawiciele miejskich jednostek, szkół oraz instytucji i stowarzyszeń, z którymi miasto współpracowało przy realizacji kampanii „Głos przeciw narkotykom”. Akcja rozpoczęła się w lutym i trwała do końca czerwca 2015 r.

- Wszystkim nam zależy, aby Mława była miastem przyjaznym i bezpiecznym. Podejmujemy różne działania, inwestycyjne i społeczne. Jestem wdzięczny, że włączyliście się Państwo w kampanię „Głos przeciw narkotykom”. Chcemy nadal działać na polu profilaktyki, i cieszę się, że robimy to wspólnie – powiedział na wstępie burmistrz Sławomir Kowalewski.

Więcej…

 

Koordynowanie zadań własnych miasta związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych wynikających z miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, a w szczególności:

a)zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu

b)udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie

c) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności dla dzieci i młodzieży

d)wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych

e) współpraca z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

f) współpraca z ościennymi gminami w zakresie wspólnych przedsięwzięć z  ww. tematyki

g) stała współpraca z innymi urzędami i instytucjami potrzebna do efektywnego i kompleksowego realizowania w/w zadań

i) obsługa telefonu zaufania dla osób z problemami uzależnień i ofiar  przemocy w rodzinie, dyżur psychologa, prawnika, policjantów itp.

j) pomoc merytoryczna osobom zgłaszającym wnioski o obowiązkowe leczenie odwykowe do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 następna > ostatnia >>

Strona 2 z 2