start Profilaktyka Społeczna Wydarzenia WIZYTA W CENTRUM NAUKI KOPERNIK W WARSZAWIE

PostHeaderIcon WIZYTA W CENTRUM NAUKI KOPERNIK W WARSZAWIE

Piękna nasza Polska cała… chciałoby się powiedzieć za słowami piosenki, zwiedzając zakątki naszego kraju.

Dzieci uczestniczące w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych w mławskich szkołach podstawowych (Szkoła Podstawowa nr 1, Szkoła Podstawowa nr 4, Szkoła Podstawowa nr 6, Szkoła Podstawowa nr 7) oraz w lokalu przy ul. Piekiełko 66 miały okazję przekonać się o tym, uczestnicząc 4 i 11 lutego bieżącego roku w jednodniowych wycieczkach autokarowych do Warszawy.

W wycieczkach zorganizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie wzięło udział 70 dzieci wraz z wychowawcami.

Głównym celem wycieczek była wizyta w Centrum Nauki Kopernik. Otwarta w listopadzie 2010 roku interaktywna wystawa Centrum Nauki Kopernik została zaprojektowana jako miejsce, w którym zarówno dzieci, młodzież jak również dorośli mieli okazję w nietypowy sposób zetknąć się z treściami należącymi do wielu gałęzi wiedzy.

Na otwartą obecnie wystawę złożyło się około 350 interaktywnych eksponatów, tzn. stanowisk doświadczalnych lub urządzeń, przy użyciu których dzieci, młodzież i dorośli mieli możliwość przeprowadzania doświadczeń, obserwowania zjawisk, stykania się z nowymi treściami. Poszczególne wystawy przyciągały uczestników wycieczek do zabawy, wywoływały emocje, inspirowały do działań oraz skłaniały do refleksji. Pogrupowane były one w następujące galerie tematyczne: Korzenie cywilizacji, Strefa światła, Człowiek i środowisko, Świat w ruchu oraz galeria dla najmłodszych Bzzz.

Podstawowym celem wizyty w Centrum Nauki Kopernik było rozbudzenie u dzieci i młodzieży ciekawości świata, dostarczenie naukowej pożywki dla rozwijania wyobraźni oraz impulsów do zdobywania wiedzy.

Układ galerii i rozmieszczenie eksponatów stwarzały możliwość samodzielnego, bezpiecznego poruszania się po wystawach Centrum Nauki Kopernik.

Wychowawcy mieli możliwość przeprowadzenia swoich własnych, niepowtarzalnych zajęć, także z zakresu profilaktyki i zdrowego stylu życia. Były to bardzo pouczające i ciekawe lekcje. Nikt nie miał czasu się nudzić.

Podczas zwiedzania pomocą w wielu sprawach służyli animatorzy z odpowiednim przygotowaniem merytorycznym.

Po wspólnym zwiedzaniu uczestnicy wycieczek mogli podzielić się swoimi wrażeniami podczas wspólnego posiłku w restauracji KFC, a następnie zmęczeni, ale zadowoleni wrócili wieczorem do Mławy.