start Profilaktyka Społeczna Wydarzenia Szkolenie realizatorów programów profilaktycznych

PostHeaderIcon Szkolenie realizatorów programów profilaktycznych

W dniach 6-7 czerwca 2018r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej W Mławie zorganizował szkolenie przygotowujące nauczycieli, psychologów i pedagogów szkolnych do realizacji Programu Domowych Detektywów,,Jaś i Małgosia na tropie" oraz ,, Fantastyczne Możliwości " dla uczniów klas IV-VI szkól podstawowych oraz ich rodziców.

 

Celem programów jest opóźnienie inicjacji alkoholowej wśród dzieci i młodzieży oraz ograniczanie problemów związanych z piciem alkoholu.

Programy te znajdują się na liście rekomendowanych programów profilaktycznych tworzonej przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Krajowe Biuro ds.Przeciwdziałania Narkomanii, Ośrodek Rozwoju Edukacji oraz Instytut Psychiatrii i Neurologii.

Szkolenie poprowadziła ekspert z dziedziny profilaktyki uzależnień, psycholog - dr Agnieszka Pisarska. W warsztatach szkoleniowych uczestniczyło 25 osób.