start Profilaktyka Społeczna Wydarzenia Program ,,Cuder"

PostHeaderIcon Program ,,Cuder"

W dniach 20-23 listopadach br. w mławskich szkołach podstawowych odbył się program profilaktyki zintegrowanej           ,, CUDER", w którym uczestniczyli uczniowie, ich rodzice i szkolne rady pedagogiczne.

 

 

Celem programu było przeciwdziałanie zagrożeniom behawioralnymi i chemicznymi oraz wskazywanie właściwych hierarchii wartości poprzez wzmacnianie zainteresowań. W programie wykorzystywano prezentacje multimedialne, filmy, scenki, miniwykłady oraz burzę mózgów, aby pobudzić dzieci do podejmowania działań mających na celu ich samorozwój.

Realizacja przedsięwzięcia odbyła się w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Program prowadziła Fundacja Wspomagająca Wychowanie ,,ARCHEZJA", a organizatorem realizacji programu był Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie.