start Profilaktyka Społeczna Wydarzenia Program profilaktyczny ,,Cukierki"

PostHeaderIcon Program profilaktyczny ,,Cukierki"

W dniach : 17 i 18  października  uczniowie klas trzecich  mławskich szkół podstawowych uczestniczyli w programie  ,,Cukierki” , który  oparty jest na bajce profilaktycznej Agnieszki Grzelak .

 

Celem programu było:

  • przybliżenie dzieciom podstawowych informacji na temat środków uzależniających i zagrożeń z nimi związanych;
  • umiejętność zauważania i nazywania uczuć własnych i innych ludzi;
  • rozwijanie samodzielnego i twórczego myślenia;
  • wzmacnianie pozytywnego obrazu samego siebie i samooceny;
  • nauka współpracy jako formy zapobiegającej zachowaniom agresywnym;
  • kształtowanie umiejętności troski o własne bezpieczeństwo w relacjach z innymi;
  • nauka postaw asertywnych względem osób nieznajomych;
  • rozwijanie postawy szacunku i zaufania w stosunku do szkolnego personelu pedagogicznego, technicznego jak i innych osób mogących udzielić wsparcia w problemach wydarzających się na terenie szkoły.

Organizatorem  w/w przedsięwzięcia był Miejski Ośrodek pomocy Społecznej w Mławie,  a realizatorem warsztatów profilaktycznych był Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień  z Płocka.