start Profilaktyka Społeczna Punkt Konsultacyjny Szkolenie Zespołu Interdyscyplinarnego

PostHeaderIcon Szkolenie Zespołu Interdyscyplinarnego

W dniu 10.12.2019r. w świetlicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie odbyło się szkolenie pt.,,Praca z rodziną dotkniętą przemocą w przypadku występujących zaburzeń/chorób psychicznych wśród jej członków. Jak działać by pomagać skutecznie?", w którym uczestniczyło 24 przedstawicieli Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i grup roboczych.

 

Tematyka szkolenia obejmowała m.in. wpływ zaburzeń psychicznych i chorób psychicznych na funkcjonowanie osoby w rodzinie, agresja u osób chorujących psychicznie, jak pomagać osobom chorującym psychicznie lub z zaburzeniami psychicznymi, które stosują przemoc w rodzinie oraz osobom narażonym na doświadczanie przemocy ze strony najbliższych, pomoc rodzinie dotkniętej przemocą, budowanie planu pomocy rodzinie z uwzględnieniem kwestii występujących zaburzeń/ chorób psychicznych. Realizatorem szkolenia była Fundacja Na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy Feniks z Rzeszowa, a organizatorem Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie.

Szkolenie było działaniem w zakresie podnoszenia kompetencji przedstawicieli instytucji zobowiązanych do reagowania w sytuacji podejrzenia przemocy, realizowanym w ramach Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta Mława na lata 2019 - 2023.