start Profilaktyka Społeczna Punkt Konsultacyjny Lokalna kampania społeczna „Bezpiecznie w rodzinie i w szkole”

PostHeaderIcon Lokalna kampania społeczna „Bezpiecznie w rodzinie i w szkole”

W dniu 14 listopada 2019r. w Hali Sportowej I Liceum Ogólnokształcącego w Mławie odbyły się spotkania z dziećmi i młodzieżą oraz z rodzicami i przedstawicielami  instytucji w ramach lokalnej kampanii społecznej ,,Bezpiecznie w rodzinie i w szkole" zorganizowanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie i Zespół Ośrodków Wsparcia w Mławie pod patronatem Burmistrza Miasta Mława i Starosty Mławskiego.

 

Celem spotkań było upowszechnienie wiedzy na temat zagrożeń i form przemocy wobec nieletnich, jak również wskazanie możliwości ich eliminowania poprzez wczesną profilaktykę oraz współpracę rodziców z placówkami oświatowymi.

Sędzia Anna Maria Wesołowska uświadamiała młodych ludzi, gdzie istnieją granice między głupstwem a przestępstwem, żartem a wykroczeniem.  Swoje wypowiedzi ilustrowała przykładami zaczerpniętymi z pracy sędziowskiej, przedstawiała konsekwencje łamania prawa przez młodzież.Pani sędzia omówiła takie zagadnienia, jak wyśmiewanie, kopanie, bicie, niszczenie mienia, rozbój, demoralizacja. Uczniów najbardziej poruszyła historia ,, chłopca z różą", której bohaterem był prymus wymuszający od młodszego kolegi pieniądze. Młodzi ludzie dowiedzieli się, że  błahe z pozoru uczynki mogą mieć poważne konsekwencje prawne.

Pani Anna Maria Wesołowska zachęcała młodzież do aktywnego włączania się w edukację prawną poprzez tworzenie w szkołach tzw.,, kącików prawnych". Pani sędzia zachęcała dzieci do rozmów z dorosłymi i proszenia ich o pomoc w sytuacjach trudnych. Jednocześnie uwrażliwiała na konieczność reagowania na krzywdę drugiej osoby.

W spotkaniach wzięło udział 2 300 osób.