start Profilaktyka Społeczna Punkt Konsultacyjny Program profilaktyczny,,Życie w zgodzie i radości"

PostHeaderIcon Program profilaktyczny,,Życie w zgodzie i radości"

W dniu 7 czerwca 2019 roku uczniowie klas V Szkoły Podstawowej Nr 2 i Nr 3 w Mławie uczestniczyli w programie profilaktycznym pt.,, Życie w zgodzie i radości". Podczas zajęć warsztatowych dzieci doskonaliły umiejętności interpersonalne, rozwijały inteligencję emocjonalną, wyobraźnię i kreatywne myślenie, jak również uczyły się jak  konstruktywnie radzić sobie z trudnymi emocjami.

Realizacja warsztatów odbyła się w ramach Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie.