start Profilaktyka Społeczna Punkt Konsultacyjny Reaguj - to Twój prawny obowiązek!

PostHeaderIcon Reaguj - to Twój prawny obowiązek!

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę rozpoczyna kampanię informacyjną ,, Reaguj - to Twój prawny obowiązek!", która ma na celu skierowanie uwagi społeczeństwa, a szczególnie specjalistów pracujących z dziećmi, na ważne zmiany zachodzące w polskim prawie.

Nowelizacja, która wejdzie w życie 13 lipca br., nakłada na każdego obywatela prawny obowiązek zgłaszania do organów ścigania przypadków wykorzystywania seksualnego małoletnich. Do tej pory był to tylko tzw.obowiązek społeczny. Nowelizacja wprowadza zaostrzenie kar za przestępstwa wobec dzieci:

  • za spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu dziecka grozi kara nie mniej niż 3 lata pozbawienia wolności,
  • za znęcanie się nad dzieckiem ustawodawca podwyższył karę do lat 8,
  • w przypadku bezprawnego pozbawienia wolności, porzucenia i uprowadzenia, gdy pokrzywdzonym jest osoba nieporadna ze względu na wiek lub stan zdrowia wymiar kary zwiększa się do 12 lat więzienia.

Najważniejszą zmianą jest wprowadzenie kary do 3 lat pozbawienia wolności za niezawiadomienie organów ścigania o przestępstwach wymierzonych w dobro dziecka.

Platformą kampanii,, Reaguj - to Twój  prawny obowiązek!"jest strona internetowa fdds.pl/reaguj, na której można znaleźć materiały informacyjne.

Źródło:Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę