start Profilaktyka Społeczna Punkt Konsultacyjny Informacja

PostHeaderIcon Informacja

I N F O R M A C J A

Prezes Sądu Rejonowego w Mławie informuje,
że w dniach  20 – 24  lutego 2017 r.
w ramach obchodów akcji 
T y g o d n i a   P o m o c y   O s o b o m   P o k r z y d z o n y m    P r z e s t ę p s t w e m
w Sądzie Rejonowym w Mławie  będą przyjmowani interesanci – osoby pokrzywdzone przestępstwem.

Zgłaszające się osoby będą mogły otrzymać informacje dotyczące uprawnień ofiar przestępstw w obowiązującym porządku prawnym.

Dyżury wyznaczonych pracowników Sądu,
będą pełnione w godzinach 12.00 – 14.00 w pokoju nr 105 A
w budynku Sądu Rejonowego w Mławie
przy ul. Reymonta 3